ADS


Breaking News

สถาบันทันตวัฒน์ ในเครือ LDC จัด Open House เปิดประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์

     สถาบันทันตวัฒน์ ในเครือของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนาม LDC Dental จัดกิจกรรม Open House เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลาย   ที่มีความสนใจในวิชาชีพทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในศูนย์ทันตกรรม  LDC Dental เพื่อเป็นอีกแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพทันตแพทย์ เป็นอาชีพในฝันที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ LDC Dental ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นการตอกย้ำวัตถุประสงค์ ของสถาบันทันตวัฒน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีศักยภาพ และรองรับการเติบโตของ LDC Dental ในอนาคต