ADS


Breaking News

RSP ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Converse” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่งตั้ง บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็น FA-Lead underwriter คาดเทรด SET ปีนี้

“ริช สปอร์ต” หรือ RSP ประกาศความพร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน SET พร้อมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น โดยมี บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต คาดเข้าจดทะเบียนภายในปีนี้ 
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า RSP มีความพร้อมโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 195 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.32 และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
“ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ของ RSP   โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปีนี้ การเข้ามาระดมทุนใน SET ครั้งนี้ จะเป็นที่จะช่วย ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ระดับอินเตอร์ให้กับ บมจ. ริช สปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้า Converse แบรนด์ชั้นนำระดับโลกแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย" นายสมภพ กล่าว 
โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเดินสายโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนรายย่อย โดยจะทำการโรดโชว์ทั้งสิ้น 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  26 ก.ย. และในวันที่ 29 ก.ย. ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, วันที่ 2 ต.ค. ที่จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 12 ต.ค. ที่จังหวัดชลบุรี และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 ต.ค. นี้
RSP พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมั่นใจว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน จากการที่ทีมบริหารของกลุ่มบริษัทฯมีประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมรองเท้าเครื่องแต่งกายอื่น ๆ มากว่า 15 ปี ทำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์และการตลาด รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์แฟชั่นรองเท้า และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ทำให้สามารถออกแบบและจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้า Converse แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทฯ สามารถบริหารงานให้ยอดขายสินค้าของ Converse เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี  และสามารถตอบสนองนโยบายต่างๆ รวมถึงเป้าหมายยอดขายของ Converse ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้รองเท้า Converse ในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี  
ปัจจุบัน บมจ. ริช สปอร์ต มีทุนจดทะเบียนจำนวน 770 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 570 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 570 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็น 770 ล้านบาท และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ริช สปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด จะลดลงเหลือร้อยละ 22.21 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 30
นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายสาขาและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
“การระดมทุนครั้งนี้ RSP จะนำไปลงทุนในการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และมีเป้าหมายมุ่งหวังจะเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากล ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจในด้านแฟชั่น” นางสาวพาพิชญ์ กล่าว

     RSP ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2544 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้รับสิทธิจาก Converse Inc. ในการผลิตสินค้าประเภทรองเท้า Footwear เสื้อผ้า Apparel และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า Converse รวมถึงการใช้ตราสินค้าดังกล่าวในการทำการตลาด ขาย จัดจำหน่าย และโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในลักษณะขายปลีกผ่านร้านค้าปลีกของบริษัท และผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกของบริษัทฯจำนวน 41 แห่ง และเคาน์เตอร์จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า 114 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขายส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬา ทั้งในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (Chain Stores) และร้านค้าทั่วไป 
และเพื่อเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายรองเท้าที่ได้รับสิทธิจากตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ Pony International Limited ประเทศฮ่องกง โดย RSP ได้รับสิทธิในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าในการขาย จัดจำหน่าย โฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ Pony แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Pony ในประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า Pony จำนวน 15 แห่ง
สำหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2559) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 816.72 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,123.53 ล้านบาทในปี 2558 และ 1,364.07 ล้านบาท ขณะที่ 6 เดือนแรกปี 2560 มีรายได้รวม 601.12 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ (2557-2559) อยู่ที่ 75.99 ล้านบาท 246.09 ล้านบาท และ 298.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.30 ร้อยละ 21.90 และร้อยละ 21.90 ตามลำดับ ขณะที่ 6 เดือนแรกปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 122.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.32