ADS


Breaking News

ก.ล.ต. จัดงานกระตุ้นนายจ้าง-ลูกจ้าง จัดการ PVD พร้อมรับวัยเกษียณ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงาน  “SEC Retirement Savings Symposium 2017” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ก.ล.ต. โดยมุ่งหวังให้ความรู้และกระตุ้นนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและวางแผนการเงินการลงทุนอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการเงินหลังเกษียณ และงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม World Investor Week 2017 ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มขององค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (IOSCO) ที่จะให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และความรู้ผู้ลงทุน โดยงาน SEC Retirement Savings Symposium 2017 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560  ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นายรพี  สุจริตกุล  เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า  “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับสมาชิก PVD ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3.1 ล้านคน จากนายจ้างกว่า 17,000 บริษัท  โดยจากผลสำรวจพบว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด มีเงินก้อนในวันเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท ในขณะที่งานวิจัยที่จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า หากต้องการมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอสำหรับใช้ชีวิต  หลังเกษียณ ต้องมีเงินอย่างน้อย 2.1 – 3.3 ล้านบาท”
“ความท้าทายอย่างหนึ่งที่พบคือ สมาชิก PVD ส่วนใหญ่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเกษียณ จึงยังไม่วางแผนทางการเงิน หรือปล่อยให้บุคคลอื่นจัดการเงินก้อนนั้นแทนตนเอง ดังนั้น ก.ล.ต. จึงจัดงานนี้และจะให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้สมาชิก PVD เห็นความสำคัญของเงิน PVD ด้านนายจ้างเองก็ต้องสนับสนุนให้ลูกจ้างมีความรู้ หรือจัดให้มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้ผลตอบแทนที่มากพอที่จะทำให้เงินออมเติบโตอย่างเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ” นายรพี กล่าว
     “SEC Retirement Savings Symposium 2017”  จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ตุลาคม นี้  ณ   โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย  ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ตั้งแต่ 08.00 – 16.30 น.  ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ “เกษียณสุขเพียงพอ...ออมตามรอยพ่ออย่างยั่งยืน”  โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน โดยช่วงเช้าเป็นการเสวนาเพื่อให้ความรู้สำหรับนายจ้าง ในหัวข้อ “บริษัทได้อะไร...ถ้าลูกจ้างมั่นใจว่าเกษียณมั่นคง” และ “สนับสนุนลูกจ้างอย่างไร...ให้ปลายทางมีเงินเพียงพอ”    ส่วนช่วงบ่ายเป็นเวทีความรู้สำหรับลูกจ้างในหัวข้อ “ออมด้วย PVD…มีแต่ได้”  และ “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น...ด้วย Retirement Check-up” นอกจากนั้น ยังพบกับทอล์คโชว์ของ “The Money Coach - จักรพงษ์​ เมษพันธุ์” ในหัวข้อ “เกษียณดี๊ดี...แค่มี “Money Fitness”  โดยเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่  https://www.zipeventapp.com/e/SEC-Retirement-Saving-Symposium-2017  ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กันยายนนี้ (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)