ADS


Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จับมือ ดาว ขับเคลื่อนกลไกไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม

     กรุงเทพฯ – 25 กันยายน 2560กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดยนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ (ขวาสุด) ร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าว “เอกชน...คิดใหญ่...วิจัยจริง...มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสะท้อนภาพบริษัทที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ “งานวิจัยขายได้” อันนำไปสู่การขยายผลให้ภาคเอกชน โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ที่เจ็ดจากซ้าย) เป็นประธานในงาน
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่สองจากซ้าย) นำเสนอผลงานจากงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ในงานแถลงข่าว “เอกชน...คิดใหญ่...วิจัยจริง...มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในงาน (ที่สองจากขวา)

     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้องค์ความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้าอุตสาหกรรม ดังตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ได้แก่ หมอนรางรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยให้รถไฟวิ่งได้เงียบ หลังคาและฉนวนโพลียูริเทนที่สามารถกันความร้อนและการลามไฟได้ โดยในประเทศไทย บริษัทฯ เริ่มลงทุนด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทยสำหรับการเปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชั้นสูงประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Center for Advanced Analytical Technology) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยเม็ดเงินลงทุน 340 ล้านบาท ซึ่งศูนย์ฯ สามารถรองรับงานด้านการวิเคราะห์ทางเคมีที่มีความซับซ้อนสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้
นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่หนึ่งจากซ้าย) พูดคุยเรื่องการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของดาว ประเทศไทย ในการแถลงข่าว "เอกชน...คิดใหญ่...วิจัยจริง...มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการฯ (ที่สองจากซ้าย) 

    นายฉัตรชัย กล่าวว่า “บริษัทดาว พัฒนาวิจัยนวัตกรรมต่างๆ ให้ลูกค้าของเราผลิตสินค้าใหม่ๆ มากว่า 100 ปี  “งานวิจัยขายได้” จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีการทำธุรกิจที่ดาวมีประสบการณ์สูง บริษัทยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจไทยที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างด้านเทคโนโลยีหรือเพิ่มมูลค่าสินค้าตนเองด้วยเทคโนโลยี และอยากเชิญชวนให้บริษัทต่างๆ ร่วมกันผลักดันและช่วยเหลือให้อุตสาหกรรมและธุรกิจไทยก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”


เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน  เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม