ADS


Breaking News

จังหวัดชลบุรีจัดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” โปรโมทชุมชนโบราณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่

     วันที่ 9 เดือน 9 จังหวัดชลบุรีได้จัดงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” ที่ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรี กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นชุมชนนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ให้เป็นที่รู้จักสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 9 เดือนกันยายน 2560 ร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘แชะ แชร์ เช็คอิน ภาพสุดฟิน ณ ชากแง้ว’ รับฟรีทันที! เครื่องรางน้ำเต้ามงคล

     ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว หรือ ชุมชนตลาดชากแง้ว เป็นชุมชนจีนโบราณที่มีมายาวนานกว่าร้อยปี โดยที่ชุมชนเริ่มก่อตั้งมาจากการที่มีชาวจีนโล้สำเภาหนีความแห้งแล้งมายังประเทศไทย และทำงานตั้งรกรากสร้างครอบครัวที่บ้านชากแง้ว และมีการจ้างแรงงานคนไทย เป็นผลให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยโบราณและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกัน ปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 300 หลังคาเรือน ถึงแม้อาคารบ้านเรือนจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงพบเห็นความรุ่งเรืองในอดีตของชากแง้วได้จากสภาพอาคารบ้านเรือน ที่สะท้อนให้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า และอัตลักษณ์เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนจีนโบราณ

     ภายในงาน “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” ยังให้ผู้ร่วมงานได้สนุกกับกิจกรรม “แชะ แชร์ เช็คอิน ภาพสุดฟิน ณ ชากแง้ว” รับฟรี! เครื่องรางน้ำเต้ามงคล (จำนวนจำกัด)

1. ‘แชะ’ ภาพประทับใจในมุมโปรดของตลาดจีนชากแง้ว
2. ‘แชร์’ ภาพถ่ายใต้โพสต์กิจกรรมที่หน้า Facebook page ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว | pattaya
3. ‘เช็คอิน’ ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว | pattaya
4. โชว์ภาพถ่ายที่โพสต์ร่วมกิจกรรม เพื่อแลกรับของที่ระลึกที่จุดลงทะเบียนใกล้โรงงิ้ว วันเดียวเท่านั้น
นอกจากกิจกรรม “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” หากใครได้ไปเยือนชุมชนแห่งนี้ พลาดไม่ได้ที่จะเดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน เริ่มที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวชุมชนเคารพนับถือมาช้านาน ถือเป็นศาลเจ้าของชาวจีนทั่วโลก เพื่อบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เจ้าแม่ทับทิมที่ชุมชนชากแง้วนี้มีมายาวนาน กว่า 100 ปี ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าหากผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติดีนั้น เมื่อมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่จะสมหวังทุกครั้งไป
โรงงิ้วโบราณ ตามวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีน เมื่อมีการรวมตัวของคนเชื้อสายจีน ก็นิยมสร้างศาลเจ้าไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ต่อมาเมื่อมีชาวจีนมากขึ้น มีฐานะดีขึ้นก็จะตั้งเป็นสมาคม โดยที่มีจุดศูนย์รวมการทำกิจกรรมของชุมชนอยู่ที่โรงเจหรือโรงทาน สาเหตุที่ชาวบ้านเรียกโรงเจว่าโรงงิ้ว มาจากภายหลังที่สร้างโรงเจเสร็จ เป็นช่วงเดียวกับงานประเพณีประจำปีเจ้าแม่ทับทิม จึงได้มีการจัดให้แสดงงิ้วให้เจ้าแม่ทับทิมดู ทำให้ชาวบ้านเรียกที่แห่งนี้ว่าโรงงิ้ว
โรงหนังโบราณ หรือ ชากแง้วราม่า เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของคนในชุมชนรวมไปถึงภายในจังหวัดชลบุรี โรงหนังชากแง้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2497 เพื่อเป็นสถานบันเทิงให้คนในชุมชนพักผ่อน   หย่อนใจ โรงหนังโบราณอยู่บริเวณหน้าตลาดที่อายุเก่าแก่กว่า50ปี โดยโรงหนังทำจากไม้ทั้งหลัง เหมาะแก่การเก็บภาพอย่างยิ่ง เพราะมีเหลือให้เห็นน้อยเต็มทีในปัจจุบัน

Credit รูปภาพ และ VDO จาก https://www.facebook.com/chakngeaw/