ADS


Breaking News

งานสัมมนา The Success ศาสตร์แห่งความสำเร็จ by ดำรงค์ พิณคุณ

สัมมนา The Success ครั้งที่ 33 ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
by ดำรงค์ พิณคุณ 
วันที่ 15-17 กันยายน 2017 
ตั้งแต่เวลา 8.00-21.00 น.  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  
คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 5 

     หลักสูตรสัมมนา 3 วัน วิธีปรับทัศนคติของผู้บริหารยุคใหม่
นำตัวเองออกจากกล่องใบใหญ่ มาสู่  "โลกแห่งความจริง"

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจกับเป้าหมายในชีวิตตนเอง
ถ้าคุณยังไม่เคยมีที่ปรึกษาในชีวิตที่ดี
แนะแนวทางที่เหมาะสม 
ถ้าคุณต้องการสำเร็จในอาชีพการงานอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณเป็นคนไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต
ถ้าคุณรู้สึกว่าเราต้องทำได้ดีกว่านี้...
...แต่ทำไม่ได้สักที
ถ้าคุณอยากไปข้างหน้า แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี
ใน 3 วันนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ... 
* กลยุทธ์ในการบริหารชีวิต 
* สร้างระบบความคิด 
* วิธีจัดระบบความคิด 
* แนวคิด 8 อย่าง สร้างชีวิตสมบูรณ์ Life Management 
* เคล็ดลับจิตวิทยาการตลาด 
* วิธีใช้สมองเอาชนะอุปสรรค 
* การมองโลกให้เป็นโอกาส 
* การสร้างสมดุลชีวิต Balance Life 
* กลยุทธ์สร้างธุรกิจ Start @ Smart 
* วิธีการสร้าง Creative Marekting