ADS


Breaking News

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรม ‘อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง ร่วมจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการบริโภคข้าวที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการโดยไม่ทำให้เกิดภาวะอ้วน ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย พร้อมแสดงความยินดีกับทีม PSC Studio ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน-นักศึกษา ภายใต้ชื่อคลิป อย่าบอกเลิกข้าว ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส