ADS


Breaking News

หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักร

     วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC (Business Technology Education Council) ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ โดยหลักสูตร BTEC คือการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในกรุงเทพฯ 2 ปี และไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษต่อีก 1 ปี (2+1)  

 • วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยลอนดอนและสภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ (BTEC) สู่ประเทศไทย โดยหลักสูตร BTEC ถือเป็นการรับรองวิทยฐานะของการศึกษาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร
 • หลักสูตร BTEC นำเสนอระบบการศึกษาชั้นเลิศที่ดีที่สุด โดยยึดหลักการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการรับรองวิทยฐานะทั้งในด้านสาชาอาชีพและการศึกษาเชิงวิชาการระดับสากล รายงานเกี่ยวกับกรมการศึกษาในสหราชอาณาจักรของวู้ล์ฟ ระบุว่านักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร BTEC มีโอกาสหางานได้ง่ายและดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป เนื่องจากมีรูปแบบหลักสูตรที่ดีกว่า
 • พิธีสำเร็จการศึกษาถือเป็นการยกย่องนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร BTEC ระดับ  Higher National Diploma (HND) และพร้อมเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ หลักสูตร BTEC มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา ผ่านการนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ด้วยการให้ผู้เรียนฝึกฝนปฏิบัติงานบนแพลทฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นและประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองในอนาคต
     กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 -  วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC โดยมีทั้งผู้ปกครอง นักศึกษา บุคคลระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมเด่นอื่น ๆ อาทิ การจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของนักศึกษา รวมถึงโครงการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในโอกาสต่าง ๆ 
     เหล่าแขกผู้มีเกียรติภายในงานครั้งนี้ ได้แก่ มร.ไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายการรับรองคุณวุฒิ (BTEC & Pearson) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งให้เกียรติเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยมี ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, มร. นิติน ดัตต้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, และ มร.วอร์เร็น สแตนเวิร์ธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
     “พิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของหลักสูตร BTEC ในประเทศไทย หลักสูตรนี้คือการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน เทคนิคการเรียนรู้แบบประยุกต์ การฝึกฝนสายอาชีพ และประสบการณ์การฝึกฝนปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าอื่นๆในต่างประเทศได้ในปีถัดไป นี่คืออนาคตแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ” มร.ไซมอน ยัง กล่าว
เกี่ยวกับหลักสูตร BTEC
     หลักสูตร BTEC หรือที่รู้จักกันในชื่อ Business Technology and Education Council  (สภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ) เกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักร โดยเป็นการรวบรวมวิชาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติในสหราชอาณาจักร โดยมีการรับรองวิทยฐานะกว่า 5,500 ด้านซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยหลักสูตร BTEC level 3 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด นอกเหนือจากหลักสูตร IB และ A level โดยมีผู้สมัครเรียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี การศึกษาในหลักสูตร BTEC สามารถสำเร็จได้ถึงระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกว่า 250 แห่ง ทั้งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก        

 • ในปี ค.ศ. 2015 นักศึกษา 1 ใน 4 ที่เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้หลักสูตร BTEC (จากรายงานของ UCAS – ฉบับ Progression Pathways January 2016 )
 • นักศึกษาหลักสูตร BTEC 4 ใน 5 ที่เดินทางไปศึกษาต่อ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 (จำนวนขึ้นอยู่กับลักษณะการศึกษาในแต่ละระดับของ BTEC จากข้อมูลของ  London Economics 2013)
 • ธุรกิจราว 37% ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีวิทยฐานะทั้งด้านวิชาการและสายอาชีพ หรือให้ความสำคัญกับทั้งสองสิ่งนี้เท่าเทียมกัน (จากข้อมูลของ Inspiring Growth: Pearson/Skills CBI Skills survey 2015)
 • ผู้เรียนที่มีการรับรองวิทยฐานะจากหลักสูตร BTEC มีอัตราความก้าวหน้าในระดับการเรียนรู้ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการรับรองวิทยฐานะสายอาชีพทั่วไป (จากข้อมูลของ Department for Business, Innovation and Skills – October 2015)

วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
 • วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  Regent Bangkok Education Group และ International Vocational and Business Education
 • วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ นำเสนอการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในระดับสากล ที่มีเป็นประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จในชีวิต
 • หลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ มอบทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นการทำงานตามสายอาชีพหรือเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ

     วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ถือเป็นวิทยาลัยรีเจ้นท์แห่งแรกในประเทศไทยที่ร่วมมือกับ IVBE (International Vocational and Business Education) ประจำประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นเลิศแก่นักเรียนในประเทศไทย ปัจจุบัน มีหลักสูตรการศึกษาดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London International Programmes): ระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ BSc (Hons)-Accounting & Finance, Banking & Finance, Business & Management และ Economics & Management โดยทุกสาขาดำเนินการสอนโดยสถาบัน London School of Economics and Political Science (LSE)
 • หลักสูตร BTEC level 3 Qualifications หรือที่รู้จักกันในชื่อ National Diplomas เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจาก IB (Diploma) และ A-Levels ซึ่งได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่ง
 • หลักสูตร BTEC HND (Higher National Diplomas): ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่นำไปสู่หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2+1 ในสหราชอาณาจักร แบ่งเป็นการศึกษาในประเทศไทย 2 ปี และการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอีก 1 ปี

     หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร BTEC – ศูนย์สนับสนุนการสอนในประเทศไทย ติดต่อหมายเลข 089 313 2222, 081 255 7572 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://ricbkk.com/btec-uk-bachelors-degree ติดต่อคุณปทุมรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ โทรศัพท์ 02 274 4407 ต่อ 113 อีเมล pathumrat@ricbkk.com