ADS


Breaking News

บาจา สานต่อกิจกรรม “วันเกิดปีนี้ พี่ให้น้องอิ่ม”

     บาจา (ประเทศไทย) สานต่อกิจกรรม “วันเกิดปีนี้ พี่ให้น้องอิ่ม” ในโครงการ Bata Children’s Program อย่างต่อเนื่องในทุกๆครึ่งปี ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบาจาพาตัวแทนพนักงานที่เกิดในช่วงครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังไปทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และนำสิ่งของไปร่วมบริจาค เพื่อปลูกฝังพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ สานต่อปณิฐานของ มร.โทมัส บาจา ผู้ก่อตั้งบริษัทบาจา ที่ได้ริเริ่มและทำมาตลอดกว่า 120 ปี อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลครอบครัวของพนักงานและชุมชนโดยรอบและเพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งนี้เมื่อเร็วๆนี้ บาจา (ประเทศไทย) นำโดย นส. ดวงดอม เกตุทอง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้พาตัวแทนพนักงานที่เกิดในช่วงครึ่งปีแรก ไปที่โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน