ADS


Breaking News

ETDA (เอ็ตด้า) เสิร์ฟ กลยุทธ์ “รวยทะลุล้าน” พร้อมปั้นเทรนเนอร์ ยกระดับอีคอมเมิร์ซ

ในโครงการ SMEs GO Online ขยายสู่ 16 จังหวัดใหญ่ ทั่วประเทศ
พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เตรียมเฮ  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเต็มกลยุทธ์ “รวยทะลุล้าน”  พร้อมเสิร์ฟถึงที่ 16 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร  Green E-Commerce  : บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย  ในโครงการ SMEs GO ONLINE  มาเรียนรู้เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ และการใช้เครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์  เพื่อเพิ่มช่องทาง และโอกาสทางการขาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้ลงมือทำจริง (Workshop) ในหัวข้อ "กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์"  กับผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ที่มีประสบการณ์จริงในสนามกว่า 10 ปี  เพื่อต่อยอดผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือกับเทรนด์ธุรกิจที่หลากหลาย เตรียมความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ และองค์ความรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้นักธุรกิจไทยทัดเทียมคู่ค้าในตลาดโลก สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจที่ผ่านการอบรมก้าวสู่การเป็นวิทยากร เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้  ช่วยส่งเสริม และยกระดับอีคอมเมิร์ซไทยให้ก้าวสู่ในระดับสากล
โครงการ SMEs GO ONLINE  จะจัดอบรม ทั้งหมด 16 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์  ตามด้วยจังหวัดลำปาง ในวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเวียงลคอร , จังหวัดภูเก็ต 24-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และ ปิดท้ายเดือนกันยายน ที่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า  ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2559 ซึ่งจะมีการจัดอบรมไปถึงเดือน มกราคม 2560
งานนี้ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!
     สำหรับในจังหวัดต่อไปที่จะจัดอบรม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่             
http://www.smethailandclub.com/smesgoonline/