ADS


Breaking News

ไดเมนชั่น ดาต้า จับมือเอชพี จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง “Data Centre Transformation journey in digital Era”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย จำกัดร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์  กัดจำ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “Data Centre Transformation journey in digital Era” ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้บรรยายหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Data Centre และเทคโนโลยี Cloud computing ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในภาพจากซ้ายไปขวา:
     นายวิโรจน์ อิ่นคำ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไดเมชั่น ดาต้า ประเทศไทย, นายอกณิษฐ์    ไวยาการณ์ ที่ปรึกษาด้านแทคนิค บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์, นายกฤษกร     ชัยเจริญ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กลุ่มศูนย์ข้อมูล (Data Centre) และ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) บริษัท ไดเมชั่น ดาต้า ประเทศไทย,  นายชัยรัตน์ โล้วโสภณกุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแม่ข่าย บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ และ นายวิทยา ว่องวชิราพาณิชย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้านการจัดเก็บข้อมูล บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์