ADS


Breaking News

TMB จัดใหญ่ให้ภาพรวมเศรษฐกิจพร้อมชูกลยุทธ์การลงทุน ผ่าน 5 บลจ.พันธมิตร เน้นกระจายการลงทุนทั่วโลกในปี 2559

จากซ้าย : นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล, นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด, นายรูว์ ไฮซแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), นายกรณ์  จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์, นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย), นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน, นายต่อ อินทวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับลูกค้า TMB Wealth Banking ในหัวข้อ “TMB Open Architecture : The Economic Outlook 2016” เพื่อให้ข้อมูลสำหรับลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อบริหารพอร์ตให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด โดยมีนายรูว์ ไฮซแมน (ที่ 3 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบี และผู้บริหารระดับสูงจาก 5 บลจ.พันธมิตรกองทุน ร่วมให้ข้อมูลด้านกลยุทธ์การลงทุนปี 2016 ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้แนวคิด "TMB Open Architecture กองทุนดี ยี่ห้อดัง ที่เดียวครบ” และได้รับเกียรติจากนายกรณ์  จาติกวณิช (ที่ 4 จากซ้าย) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์  ร่วมบรรยายในครั้งนี้   ณ โรมแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้