ADS


Breaking News

สถานทูตอินโดนีเซีย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน Wonderful Indonesia

เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน
     เปิด AEC ทำภาคท่องเที่ยวทั่วอาเซียนคึกคัก ด้านสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน Wonderful Indonesia  เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน เพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซีย ให้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น
          นายเบเบ็บ จูนจูนัน (Bebeb AKN Djundjunanอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (Vice Ambassador, Embassy of the republic of Indonesia) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “Wonderful Indonesia” ว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนผ่านการท่องเที่ยว เพราะในวันนี้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากพลังของประชาชนอาเซียนกว่า 600 ล้านคน เป็นทรัพยากรที่พร้อมจะผลักดันให้อาเซียนกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีความมั่งคั่งและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลก ที่สำคัญอาเซียนยังเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคและเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดของโลก 
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะกว่า 17,000 เกาะ ทำให้มีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายกว่า 300 กลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาพื้นเมืองและสำเนียงท้องถิ่นที่แตกต่างกันถึง 742 ภาษา ทำให้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกิดการหล่อหลอมจากความหลากหลายจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะอินโดนีเซียจึงมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในหลายรูปแบบเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลมาเยี่ยมชมและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก

            โดยในปี 2558 นี้ นับว่ามีความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะเป็นปีแห่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์สร้างความใกล้ชิดผูกมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จึงมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วไป ที่มาเที่ยวเมืองไทย ได้ทราบถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น โดยเลือกจัดงาน ณ  ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  ประตูน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวแถบอาเซียนอีกด้วย

            ด้าน  นายเอ็ดดี้ ซูซิลโล (Mr.Eddy Susilo) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดอาเซียน (Deputy director of marketing for Asean) กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย (Minisry of Tourism of Indonesia) กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงาน “Wonderful Indonesia” ในครั้งนี้ว่า งาน “Wonderful Indonesia” เป็นงานที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียที่อยากเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเรายินดีให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนญาติสนิทที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอินโดนีเซียมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่โดดเด่นอย่าง บาหลี ภูเขาไฟโบรโม อุทยานแห่งชาติโคโมโด เกาะกีลี ทะเลสาบโทบา หุบเขาบาเลียม วัดพรัมบานัน และ บุโรพุทโธ ซึ่งเป็นพุทธสถานแบบฮินดูชวา ผสมผสานกับศิลปะแบบอินเดียและอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน สร้างจากหินภูเขาไฟ นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั่งแต่ปี 1991 และ เป็นสัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน  “Wonderful Indonesia” นั้น ประกอบด้วยนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย การแสดงพื้นเมืองทางวัฒนธรรม การแสดงแฟชั่นโชว์จากผ้าพื้นเมือง (ผ้าปาเต้และผ้าบาติก) การจัดแสดงและร่วมชิมอาหารพื้นเมือง การสาธิตการทำ กาโด-กาโด (gado gado) หนึ่งในอาหารประจำชาติ  และ การแข่งขันกินหมี่โกเรง (Goreng Noodle) ฯลฯ ซึ่งผลที่จะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้จะสร้างให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งในภารรัฐต่อรัฐ และ ประชาชนต่อประชาชน ส่งเสริมให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการพัฒนาและมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง
  พลาดไม่ได้ !!! กับงาน Wonderful Indonesia” เปิดโลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์