ADS

ADS

Breaking News

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือ สถาบันพัฒนาศิลปิน“ SMD 1987 Artist Training Centre” เฟ้นหาดาวรุ่งภูธรสู่วงการบันเทิง นำร่องนักศึกษานิเทศศาสตร์ ร่วมปฎิบัติงานกับครูต้นแบบมืออาชีพ

     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับมือ สถาบันพัฒนาศิลปิน“ SMD 1987 Artist Training Centre” เฟ้นหาดาวรุ่งภูธรสู่วงการบันเทิง นำร่องนักศึกษานิเทศศาสตร์ ร่วมปฎิบัติงานกับครูต้นแบบมืออาชีพ
     ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ อาจารย์ปิ่นศิริ ศิริปิ่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน “ SMD 1987 Artist Training Centre” ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและประสบการณ์ รวมทั้งการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆร่วมระหว่างหน่วยงาน ท่ามกลางความสนใจของคณาจารย์-นักศึกษาและสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
     ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การประสานความร่วมมือร่วมระหว่างหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นการพัฒนาด้านวิชาการ ที่นักศึกษาจะได้ปฎิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ควบคู่กับวิชาการ โดยในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดส่งนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมปฎิบัติงานกับทางสถาบัน ในหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ กรอบการดำเนินงานร่วมกัน ทั้ง 5 ด้าน ได้ลงนามร่วมกันแล้วในวันนี้
     นายปิ่นศิริ ศิริปิ่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศิลปิน “SMD 1987 Artist Training Centre” กล่าว่าสถาบันมีผลงานในการพัฒนาศิลปิน เข้าสู่วงการบันเทิงของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีดารานักแสดงชื่อดังชั้นนำของไทย ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันแห่งนี้แล้วหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น แอฟ ทักษอร หรือ เบ๊นซ์ พรชิตา รวมทั้งดารานักแสดง ช่อง 3 หลายต่อหลายคนที่ผ่านการอบรมและฝึกทักษะในด้านต่างๆกับสถาบันแห่งนี้ ดังนั้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่นักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกันกับครูมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานเฉพาะ อีกทั้งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการเฟ้นหาดารา นักแสดงในระดับท้องถิ่น ซึ่งขอนแก่น มีดารา นักแสดงชื่อดังอยู่หลายคน ดังนั้นการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะเป็นอีก 1 ก้าวที่สำคัญในการที่จะร่วมกัน พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างเต็มความสามารถ
     โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุบัน มุขธระโกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์อมรฤทัย ภูสนาม ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์,อาจารย์ชนพัฒน์ ช่วยครุฑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และจากสถาบันพัฒนาศิลปิน “ SMD 1987 Artist Training Centre” อาจารย์จุมพล โพธิสุวรรณ และ อาจารย์ศศิภัทร อัมพวรรณ

ไม่มีความคิดเห็น