ADS


Breaking News

โครงการ "Alarm Center กู้ชีวิตฟื้นคืนชีพนำความรู้สู่ประชาชน"

     โรงพยาบาลพญาไท จัดทำโครงการคืนกำไรให้สังคม ผ่านรูปแบบ โครงการ "Alarm Center กู้ชีวิตฟื้นคืนชีพนำความรู้สู่ประชาชน" สอนความรู้การช่วยชืวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ให้กับพี่น้องประชาชน

     ในวันที่ 20 ก.ค.2561 จะเป็นรุ่นนำร่องของโครงการฯ ได้รับเกียรติจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1, 2 และ 3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาตามหลักสูตรโครงการฯ  จำนวน 45 นาย
    คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า โรงพยาบาลพญาไทห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน ทางโรงพยาบาล จึงได้คัดสรรค์ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกแขนงประจำการเพื่อการรักษาทุกชีวิตอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกวันและเกิดขึ้นโดยไม่เลือกสถานที่ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานก่อนนำส่งโรงพยาบาลจึงสำคัญ และตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใกล้ชิดประชาชนอันดับต้น จึงเป็นที่มาที่ทางโรงพยายาลได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มาเป็นผู้เข้ารับการอบรบในรุ่นนำร่อง เพื่อประโยชน์อันตกแก่พี่น้องประชาชนโดยตรงตามปณิธารของโรงพยาบาล
     เพราะด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในไทยนั้น ช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยสถิติอุบัติเหตุระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,841 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 423 ราย ผู้บาดเจ็บ 4,005 คน ยังไม่นับรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้าน หรือการมีผู้ป่วยที่มีภาระเสียงด้านโรคหัวใจ โรคสมอง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ “Alarm Center กู้ชีวิตฟื้นคืนชีพนำความรู้สู่ประชาชน” เพื่อขยายความรู้สู่ประชาชน
     นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า โรงพยาบาลพญาไท 2 เดินหน้าสู่ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษา (Center of Excellence) ที่พร้อมให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ โรคสมอง และผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง โดยผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เพื่อให้มีชีวิตรอด จึงได้นำโครงการที่คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มาต่อยอดและในโอกาสครบรอบ 31 ปี
     พล.ต.ต.สุรเชษฐ หักพาล นำตำรวจท่องเที่ยวมาฝึก CPR กับรพ.พญาไท2 ตามคำเรียนเชิญ โดยนำตำรวจท่องเที่ยวทุกภาคเข้ารับการสอนในครั้งนี้