ADS


Breaking News

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยฯ ขอเชิญนักศึกษาส่งคลิปสั้นเข้าร่วมประกวด โครงการแนะนำเรื่อง(Trailer)จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44

     มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้น แนะนำเรื่อง (Trailer)จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 245,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี