ADS


Breaking News

ปิดเทอมนี้มี 6 แพ็ค "ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย" ยินดีกับ 10 เยาวชนผู้คว้ารางวัล

10 เยาวชนคว้ารางวัล ปิดเทอมนี้มี 6 แพ็ค "ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย"
    ได้ 10 เยาวชน สุดแข็งแกร่ง คว้ารางวัล กิจกรรมการแข่งขัน "ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย" ปิดเทอมนี้มี Six packs 2024 ชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาท
    สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมการแข่งขัน "ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย" ปิดเทอมนี้มี Six packs 2024 ชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2567 โดยมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 105 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทุกเพศ อายุ 13-19 ปี โดยกติกาการแข่งขันจะให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งการบ้านเป็นรูปภาพ Before – After และคลิปวิโอการฝึกซ้อมทุกสัปดาห์ ภายในระยะเวลา 45 วัน เป็น
     1. ภาพถ่ายของตัวเองแบบเต็มตัว ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา ในครั้งแรกที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
     2. ส่งคลิปการออกกำลังกายความยาวไม่เกิน 120 วินาที เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบวิธีการออกกำลังกายของผู้เข้าแข่งขันทุกคน โดยส่งในทุกสัปดาห์ ติดต่อกันครบทั้ง 6 สัปดาห์ (45 วัน)
     3.ส่งรูปถ่ายของผู้แข่งขันในวันที่ 46 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ภายหลังจากที่ได้ออกกำลังกายมาครบ 45 วัน โดยเป็นภาพถ่ายแบบเต็มตัว 4 ภาพให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา
     ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินจากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างในระยะเวลา 45 วันและคลิปที่แสดงการฝึกซ้อมและการออกกำลังกายประกอบการตัดสิน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการออกกำลังกายในผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน
   ซึ่งได้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 คน และได้มีการจัดวางอันดับความสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้เป็นอันดับที่1ถึง5และรางวัลชมเชยอีก 5 อันดับ ได้แก่
    ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายณัฎฐากร อินทรสุวรรณอายุ 19 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
     ชนะเลิศอันดับที่ 2 นายรวีวัฒน์ ศรีรัตนวุฑฒิ อายุ 17 ปี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จ.สมุทรสาคร 
     ชนะเลิศอันดับที่ 3 นายอัศวิน ยุวบุตร อายุ 19 ปี โรงเรียนพนาศึกษา จ.อำนาจเจริญ
      ชนะเลิศอันดับที่ 4 นายธีรภัทร หนูจัน อายุ 18 ปี โรงเรียนเขาพังไกร จ. นครศรีธรรมราช
       ชนะเลิศอันดับที่ 5 นางสาวกัญฐมณี นาโควงค์ อายุ 19 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา
       รางวัลชมเชย นายจิรวัฒน์ อนันต์ อายุ 18 ปี โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด
       รางวัลชมเชย นายพชร ภู่ระหงษ์ อายุ 19 ปี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่ 
        รางวัลชมเชย นายปกรณ์อินทร์ วศินชยังกูร อายุ 17 ปี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จ.กรุงเทพ 
        รางวัลชมเชย นายชัชพล ติณวโรดม อายุ 18  ปี โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
         รางวัลชมเชย เด็กหญิงพนิดา จันทร์เอียด อายุ 14 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก
     นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ชนะในกิจกรรมการแข่งขัน "ปั้นหุ่นสวยด้วยเพาะกาย" ปิดเทอมนี้มี Six packs 2024 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสนใจของเยาวชนไทยที่ให้ความสนใจในการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมมาออกกำลังกายและสร้างผลลัพท์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่เห็นได้จากผู้ชนะการแข่งขันในรายการนี้จะมีภูมิลำเนาอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการสร้างสุขภาพร่างกายของเยาวชนไทยทั้งประเทศ และในโอกาสต่อๆ ไปสมาคมจะยังคงยืนหยัดต่อยอดพัฒนาให้กีฬาเพาะกายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายของคนไทยตามนโยบาย "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" สืบไป