ADS


Breaking News

เริ่มแล้ว! "KMITL INNOVATION EXPO 2024" งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย ใน 6 คลัสเตอร์ 1-3 มี.ค. 67 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เริ่มแล้ว! "KMITL INNOVATION EXPO 2024" งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย ใน 6 คลัสเตอร์ 1-3 มี.ค. 67 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     ประเดิมงานใหญ่ต้นปี - KMITL INNOVATION EXPO 2024" ภายใต้แนวคิด SustainED งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย ใน 6 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย BCG (Agriculture & Food), Industry 4 0, Health& Wellness, Digital & AJ, Smart city และ Creative Economy ที่รวมผลงานวิจัยมาไว้ในงานเดียว ทั้งนวัตกรรม จากการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ อุตสาหกรรมในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่ง ยานยนต์ในอนาคต พลังงานสะอาด เกษตรออแกนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย นวัตกรรมสังคม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมจัดเสวนาจากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย อาทิ เทคโนโลยีอวกาศกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติริม ชายฝั่งประเทศไทย, ERSA Digital Innovation and Sustainable Economy Centre (E-DISC) and some researches for digitalization in ASEAN and East Asia" และชมการแข่งขัน AWS Deep Racer ระหว่าง 1-3 มี.ค. 67 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     กล่าวว่า "KMITL INNOVATION EXPO 2024 เป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์ ที่จะสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยเน้นที่การนำเสนอ ผลงานโครงการทั้งของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผลงานที่สามารถต่อยอดให้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งยัง มุ่งเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้บัณฑิตที่สามารถเข้ามาร่วมชมผลงานของนักศึกษาทั้ง สถาบัน ในการนี้ทางสถาบันจึงได้ร่วมกับทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และวิทยาเขต ทุกหน่วยงานภายในสถาบันและหน่วยงาน ภายนอกที่มีความร่วมมือที่ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ

     ไฮไลท์ในงานอยู่ที่ผลงานวิจัยใน 6 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 1. BCG (Agriculture & Food) ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อความยังยืนและความอยู่รอดในอนาคต อาทิ ผลงานวิจัยน้ำส้มสายชูหมักจากมะม่วงมหาชนก, อาหารผงแบบ Freeze Dry, สแน็คแผ่นโภชนาการสูงจากปลีกล้วย 2. Industry 4.0: การเคลือบฟิล์มเซรามิคใสเพื่อป้องกันการหมอง ของเครื่องเงิน, IoT Edge computing สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสู่โรงงานอัจฉริยะ 3. Health & Wellness: กลุ่ม MEDICAL DEVICE ได้ KMITL Oxygen High Flow, กล้องและA) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระยะเริ่มต้น, ระบบสเปรย์ติมัลชั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อการลดฝุ่น PM 2.5, 4. Digital & Al: กลุ่ม Future Mobility อากาศยานไร้คนขับอีวีทัล (VTOL), รถไฟไทยทำ, รถสามล้อไฟฟ้า ERA ATOM และ Be Boat เรือไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 5. Smart city: กลุ่ม New Energy นวัตกรรมแบตเตอรี่กราพื้น, การแปลงก้างปลาเป็นถ่านกัมมันต์ เรือในโตรเจนเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวด 6. Creative Economy: สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมสำหรับเยาวชน การพัฒนากลยุทธ์การผลิตสื่อ โครงการออกแบบพัฒนาเก้าอี้ล้อเลื่อนสำหรับแข่งขันกีฬาด้านความเร็วเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนพิการ