ADS


Breaking News

กรมศุลกากรยึดเฮโรอีน เตรียมลักลอบส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ทางพัสดุไปรษณีย์ มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท

กรมศุลกากรยึดเฮโรอีน เตรียมลักลอบส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย
ทางพัสดุไปรษณีย์ มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท
     กรมศุลกากรตรวจยึดเฮโรอีน (Heroine) ซุกซ่อนมาในพัสดุไปรษณีย์ น้ำหนัก 7,181 กรัม
เตรียมส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท  ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
     วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2567) นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดทั้งการผลิต การนำเข้า การนำผ่าน และการลักลอบจำหน่าย โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด และเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันผู้กระทำความผิดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิธีการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดหลากหลายรูปแบบและลดปริมาณให้น้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด
     กรมศุลกากรร่วมกับชุดปฏิบัติการ AITF (AIRPORT INTERDICTION TASK FORCEประกอบด้วย กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปราม
ยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดซุกซ่อนมาในพัสดุไปรษณีย์ เตรียมนำเข้า – ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
     โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรมศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่กองสืบสวนและปราบปราม และชุดปฏิบัติการ AITF ตรวจยึดยาเสพติดที่เตรียมการลักลอบส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ พบพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศมีความเสี่ยงสูง สำแดงชนิดสินค้า เป็น “CREAM” จำนวน 2 หีบห่อ น้ำหนักรวม 22.480 กิโลกรัม ปลายทางประเทศออสเตรเลีย จึงทำการเปิดตรวจกล่องพัสดุ ผลปรากฏว่า พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เฮโรอีน (Heroine) ซุกซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 7,181 กรัม มูลค่า 21,543,000 บาท ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เพื่อติดตามและขยายผลต่อไป
     โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า กรณีนี้เป็นความผิดมาตรา 242 มาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 มาตรา 166 และมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายยาเสพติด สำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)   มีทั้งหมด 64 ราย มูลค่ารวม 351,328,004 บาท