ADS


Breaking News

ต่อเนื่องวันที่ 3 คึกคัก “วันนักประดิษฐ์ 2567” วช. ผนึก มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานจากเศษไม้เหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า: D.I.Y. โมบายจากไม้ หวังช่วยต่อยอดสร้างรายได้

วันที่ 3 คึกคักต่อเนื่อง “วันนักประดิษฐ์ 2567” วช. ร่วมกับ มทร. พระนคร จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานจากเศษไม้เหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า: D.I.Y. โมบายจากไม้ หวังช่วยต่อยอดสร้างรายได้
     เมื่อวันที่ 4 ก.พ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ  จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
     คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โดย ดร.จรัญพิมพ์ วังเย็น อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี อาจารย์ไอรดา สุดสังข์ อาจารย์เสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก 
     กิจกรรมสร้างสรรค์งานจากเศษไม้เหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า: D.I.Y. โมบายจากไม้ เป็นกิจกรรมที่นำเอาเศษไม้เหลือใช้ มาสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นสิ่งของต่าง ๆ จากวัสดุที่ไม่มีคุณค่าก็จะกลับมามีคุณค่าขึ้นมาในทันที เพียงมีไอเดียการนำเอามาใช้ใหม่ ทั้งนี้บุคคลทั่วไป หรือผู้ประกอบการที่มีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ มีเศษไม้จากการทำเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก จึงมีไอเดียนำเศษไม้เหล่านี้มาเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ อีกทั้งนักเรียน  นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถพลิกโฉมวัสดุเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าได้ 
     ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ, นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ, มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024, นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรมจำหน่ายในราคาพิเศษ นิทรรศการ Highlight Zone เช่น นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอเกมส์หนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut ฯลฯ และ การเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ เช่น การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การฝึกอบรมอาชีพ ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th
     ผู้สนใจสามารถแวะชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา