ADS


Breaking News

ล้ำมาก! วันที่สี่ของงาน Thailand Inventors' Day 2024 วช. จับมือ มฟล. ชวนมา “ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา” ก้าวทันโลก

ล้ำมาก! วันที่สี่ของงาน Thailand Inventors' Day 2024 วช. จับมือ มฟล. ชวนมา “ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา” ก้าวทันโลก
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ Generative
AI สำหรับการเรียนการสอน” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2567
    วันนี้ (5 ก.พ. 67) วันที่สี่ของการจัดงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 25 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
     สำหรับหนึ่งในกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2567 ให้ความสนใจคือ “การประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับการเรียนการสอน” โดย อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัตถุประสงค์เพื่อเท่าทัน AI ที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการศึกษามากขึ้นในอนาคต AI มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนและช่วยให้ครูปรับปรุงการสอนของตนได้
     อ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่จะปฏิวัติหลาย ๆ ด้านของชีวิตของเรา รวมถึงการศึกษา AI มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น AI สามารถให้คำแนะนำแบบปรับแต่งแก่นักเรียน ตรวจจับปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแบบจำลองเชิงโต้ตอบที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น  AI ยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของครูได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น AI สามารถช่วยครูในการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จัดทำรายงานและแผนการเรียนรู้ และสร้างเนื้อหาการสอนที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ AI ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวมแล้ว AI มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน การใช้เอไอทำให้นักเรียนได้ลงมือ ‘สืบสวนสอบสวน’ ข้อมูลด้วยตัวเอง นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลในมุมมองต่างๆ เกิดการตั้งคำถามปลายเปิด พร้อมทั้งไตร่ตรองว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์  ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เกิดการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกมาเป็นจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงบ้าง ไม่เป็นจริงบ้าง ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการวิเคราะห์ว่าข้อมูลไหนน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อถือ เพราะการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจส่งผลเสียต่อตัวเราและคนอื่นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและครู
     ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ, นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ, มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024, นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรมจำหน่ายในราคาพิเศษ นิทรรศการ Highlight Zone เช่น นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอเกมส์หนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut ฯลฯ และ การเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ เช่น การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การฝึกอบรมอาชีพ ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th
     ผู้สนใจสามารถแวะชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา