ADS


Breaking News

ขอแสดงความยินดี กับ อ.สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.คว้ารางวัล "GOLD PRIZE" ผลงาน “UNSEEN ZOO EXHIBITION KIOSK” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 67

ร่วมแสดงความยินดี กับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ได้รับรางวัล "GOLD PRIZE" ผลงาน “UNSEEN ZOO  EXHIBITION KIOSK”   ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567
     เมื่อเร็ว ๆ นี้  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลประเภท "GOLD PRIZE" ผลงาน “UNSEEN ZOO  EXHIBITION KIOSK” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 เมื่อวัน 2-6 กุมภาพันธ์ 2567  จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วางวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านการวิจัย  โดยมีหน่วยงานคือ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Research and Innovation Services (KRIS) พร้อมผลักดัน สนับสนุนคณาจารย์บุคลากรนักวิจัยได้มีผลงานตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 
     สำหรับผลงานวิจัยของ อาจารย์ สุรเชษฐ ไชยอุปละ  มีแนวคิดการออกแบบเพื่อผู้พิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้โอกาสในการรับรู้และเข้าใจ การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือการศึกษาหาความรู้เชิงสันทนาการ เช่น การไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ ซึ่งผู้พิการทางสายตา ก็ยังมีความยากลำบากกว่าผู้พิการด้านอื่น ๆ 
     ผลงานวิจัยห้องนิทรรศการจำลอง (Unseen Zoo Exhibition Kiosk) ใช้แนวคิดการออกแบบที่เน้นมุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human Centered Design), แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design), กระบวนการออกแบบแนวคิด (Design Thinking) โดยออกแบบทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ (Wheelchair) ในการเข้าถึง 
     ภายในโครงร่างมีการติดตั้งแท่นแสดงข้อมูล โดยบนแท่นนี้จะแสดงอักษรเบรลล์ในลักษณะภาพนูนต่ำ สัญลักษณ์ผู้พิการทางการมองเห็น สัญลักษณ์ผู้พิการทางการได้ยิน และสัญลักษณ์ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อบ่งบอกว่าห้องนิทรรศการนี้รองรับการใช้งานผู้พิการทั้ง 3 กลุ่ม มีรอยเท้าสัตว์ขนาดเท่าของจริงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส และมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่เมื่อสแกนจะนำเข้าสู่วิดิทัศน์ข้อมูลสัตว์ และมีล่ามภาษามือแปลข้อความเนื้อหาทั้งหมดตามเสียงบรรยาย 
     สจล. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน KMITL Innovation Expo 2024 วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้น งานเสวนา Workshop พร้อมการจับคู่ธุรกิจ
     ติดตามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่  www.expo.kmitl.ac.th 
หรือติดตามข้อูลข่าวสารได้ที่  www.kmitl.ac.th 
 Facebook แฟนเพจ:  KMITL