ADS


Breaking News

"หมอบี" ทูตสื่อวิญญาณ ถึงอินเดียแล้ว ทำหน้าที่ "ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา" ครั้งที่ 10

"หมอบี" ทูตสื่อวิญญาณ เดินทางถึงอินเดีย ทำหน้าที่ "ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา" ครั้งที่ 10
     นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ และ ในฐานะ "ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา" ครั้งที่ 10 เดินทางมาถึงประเทศอินเดีย พร้อมกับคณะสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยการเดินทางครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการสนับสนุนของ "แอร์เอเชีย" จำนวน 55 ที่นั่ง 
     สำหรับการเดินทางครั้งนี้ของ "หมอบี" หรือ ฑูตจาริกธรรมฯได้พักค้างคืนที่ "วัดเนรัญชรา" เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พร้อมกับได้ทำพิธีเปิด"โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล ครั้งที่ 10'" ณ เจดีย์พุทธคยา บริเวณหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่ 4 และ ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ในโครงการฯ 
       ส่วนการเดินทางจาริกธรรมในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนร่วมเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้แก่ รายการ "หนุ่ม คงกระพัน official" และ รายการ "ชิบเชื่อมโลก" (Connect the world-ชิบเชื่อมโลก) มาลงพื้นที่ทำข่าวพร้อมทีมงาน เพื่อนำเรื่องราวจาริกธรรมของคณะสงฆ์ไปเผยแพร่อย่างทั่วถึง พร้อมกับเผยแพร่เรื่องราวของคณะสงฆ์ไทยที่เสียสละตนมาเผยแพร่พระพุทธศาสนายังประเทศอินเดียและเนปาล
     ทั้งนี้ คณะสงฆ์ในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 10 
ยังคงปักหลักจำวัดอยู่ที่ "วัดเนรัญชรา" เพื่อจาริกธรรมที่พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 และจะเดินทางจาริกธรรมต่อเพื่อไปยังเป้าหมายอีก 3 สังเวชนียสถาน ได้แก่ เมืองสารนาถ ซึ่งเป็นถานที่แสดงธรรม,เมืองกุสินารา หรือ กุศินคร ซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพาน และ  เมืองลุมพินี หรือ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล ซึ่งเป็นสถานที่เกิด