ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ และศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน มอบจักรยานให้กับ รร. ในพื้นที่ชนบท พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการแก่ชาวศรีสะเกษฟรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการแก่ชาวศรีสะเกษฟรี
     วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบจักรยาน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 4 จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ   แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 5 แห่ง เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน  โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย คณะมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี นายวาทิต โสภา (วิน-วาทิต) อาสาสมัครศิลปิน  นางสาวอธิชา เทศขำ (เมย์-อธิชา) ร่วมในพิธี รวมทั้ง ประชาชน เยาวชน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ  บริเวณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
     หลังจากนั้น ในเวลา 13.30 น. มูลนิธิฯ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 18 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบจักรยาน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 4  จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 5 แห่ง โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย คณะมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี รวมทั้ง ประชาชน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เป็นผู้รับมอบ  พร้อมกันนี้ นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น  และบริการตัดผม ฯลฯ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก  ณ  บริเวณหอประชุมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
.
รวมมูลค่าการดำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 955,160 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน  ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยในกลุ่มเป้าหมายแรกดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด รวม 98 ครัวเรือน ต่อมา ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 17 จังหวัด รวม 230 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะได้พิจารณาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี มุกดาหาร หนองบัวลำภู บึงกาฬ ยโสธร ศรีสะเกษ มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร เลย หนองคาย และ นครพนม ซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ลงพื้นที่มอบไปแล้วรวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด 187 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,839,765 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมงานสาธารณกุศลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung  
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
#แอปพลิเคชันและสายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน