ADS


Breaking News

มาแล้ว! "โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 10" ถึง "วัดพุทธวิชยาราม" จ.ปทุมธานี จำวัด 5 วัน

ถึงแล้ว ! "โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 10" ปักหลัก "วัดพุทธวิชยาราม" จ.ปทุมธานี 5 วัน
     พระครูธีรธรรมปราโมทย์ หรือ หลวงพ่อสำเริง สุวรรณละม้าย เจ้าอาวาส วัดดอยเทพนิมิต ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ "จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 10" ว่า ตลอดเกือบ 3 เดือนของการเริ่มต้นโครงการฯ ซึ่งคณะพระธุดงค์ทั้งไทยและลาว ล่าสุดขณะนี้ได้เดินทางมาถึงยัง "วัดพุทธวิชยาราม" อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยปักหลักจำวัดตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ.2567 หลังจากนั้นจะเดินทางไปยังวัดบำเพ็ญเหนือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปจาริกธรรมยังประเทศอินเดีย และ เนปาล ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยสายการบินแอร์เอเชียสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจำนวน 55 ที่นั่ง
"อาตมาอนุโมทนากับสายการบินแอร์เอเชีย ที่ร่วมงานบุญครั้งใหญ่ ด้วยการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินทั้งหมด 55 ที่นั่ง" พระครูธีรธรรมปราโมทย์ กล่าว
     ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียมีความตั้งใจจะดูแลอุปัฎฐาก พ่อแม่ครูอาจารย์ และ พระสงฆ์ทั้งไทยและลาว ที่ร่วมเดินทางจาริกธรรมยังประเทศอินเดีย-เนปาล ภายใต้โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 10 
     สำหรับปีนี้ ทางโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ได้นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบีฑูตสื่อวิญญาณ มาเป็น "ฑูตจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ครั้งที่ 10" หรือ หมอบีฑูตสื่อวิญญาณ โดยมีเป้าหมายจูงมือทุกคนสู่สัมมาทิฎฐิ  ทั้งนี้ฑูตโครงการจาริกธรรมฯ มีกำหนดการเดินทางไปกับคณะพระสงฆ์ฯในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 และ วันที่ 24-31 มีนาคม พ.ศ.2567