ADS


Breaking News

“KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” สารคดีในโครงการ KOYORI PROJECT 2023 ถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์และมรดกทาง วัฒนธรรมล้านนา จากหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรมของแผ่นดิน ออกอากาศ ทาง ThaiPBS

เปิดตัวหนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” ในโครงการ KOYORI PROJECT 2023 หนังสารคดีที่ถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์และมรดกทางวัฒนธรรมของงานหัตถศิลป์ล้านนา จากหัตถกรรมท้องถิ่นสู่ทุนวัฒนธรรมของแผ่นดิน ออกอากาศ ทางองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS กลางปี 2567 นี้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการ KOYORI PROJECT 2023 ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัว สารคดี “KOYORI หลอมรวมสืบสานงานหัตถศิลป์ ปี 2023” โดยมีครูช่างและนักออกแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 (Bangkok Design Week 2024) ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ ห้องขาว ชั้น 3 อาคาร อนุรักษ์ บริษัทยิบอินซอย จำกัด โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้รับ มอบหมายจากคุณศุภมาส อิศรภักดี รมต.ว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม แถลงถึงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านการอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมตอบรับสนองนโยบายและสนับสนุนเรื่อง Soft Power และมินิทอล์คในหัวข้อ “หัตถกรรมท้องถิ่นจะเป็นทุนวัฒนธรรมได้อย่างไร” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและครู ช่างจากภาคเหนือมาร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดร.ศุภพงศ์ สอนสังข์ คุณมาทัศน์ ไววิริยะ และครูนิกร พลังฤทธิ์ นอกจากได้ความรู้แล้วครูช่างยังได้นำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ใหม่มาให้ ชมในงานอีกด้วย

     หนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสานงานหัตถศิลป์ ปี 2023” ออกอากาศปีนี้เป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ จะมีความพิเศษที่นักศึกษานักออกแบบทุกคนต้องไปใช้ชีวิตเรียนรู้ทุนวัฒนธรรมในชุมชนนั้น ๆ เช่น เรื่องของ ประเพณีชนเผ่า, อาหารที่ไม่เคยรู้จัก, ธรรมชาติที่สวยงาม, ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่นำเสนอควบคู่ไปกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันของครูช่างและนักศึกษาต่างวัยที่อาจเต็มไปด้วยปัญหา แต่สุดท้ายก็ลงเองด้วยดี ซึ่งผู้ชมจะได้รู้ว่าที่หมู่บ้านเล็ก ๆ บางแห่งกลับมีเรื่องราวน่าสนใจ และสามารถปักหมุดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมได้อีกด้วย

     โครงการ KOYORI PROJECT 2023 เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS เป็นผู้เผยแพร่หนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023 ซึ่งจัดทำถึง 3 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นของ ใช้, ของตกแต่ง, เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ที่เข้ากับความต้องการของคนในยุคดิ จิตัลให้เป็นสากลมากขึ้น มีทั้งงานผ้าทอ งานจักสานงานหัตถกรรม งานปั้น งานเซรามิค ฯลฯ ของ 8 จังหวัด ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา

     คำว่า KOYORI หมายถึง เชือกเหนียวและแข็งแรงที่ได้มาจากการฟันเกลียวจากกระดาษอ่อน นั่นหมายถึงพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกันของครูช่าง นักออกแบบคนรุ่นใหม่ทั้งไทยและ ญี่ปุ่น ในการร่วมกันประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นได้ ติดตามชม หนังสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” ได้ทาง ThaiPBS เร็ว ๆ นี้