ADS


Breaking News

ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ร่วมเปิดบูท งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์

ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ร่วมเปิดบูท งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ 

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกทราบ  

     ในการนี้ทาง บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่หลากหลายให้ไปถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุดและรวดเร็ว มีองค์กรพันธมิตรที่ดีให้การสนับสนุนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเปิดบูธ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมกันแน่นบูธ ซึ่งงานนี้ได้จัดกิจกรรมมอบโชคให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมภายในงานติดไม้ติดมือกันถ้วนหน้า จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์