ADS


Breaking News

กทม. ชวน สื่อฯ และอินฟลูฯ ร่วม Media Fam Trip ล่องเรือร่วมสนุก Bangkok Winter Festival@คลองผดุงกรุงเกษม 15-17 ธ.ค. และ 22-24 ธ.ค.66 ตลอดลำคลองผดุงกรุงเกษม

กทม. จัดกิจกรรม Media Fam Trip เชิญสื่อฯ และอินฟลูฯ ล่องเรือ กระตุ้นการจัดงาน Bangkok Winter Festival@คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่าง 15-17 ธ.ค. และ 22-24 ธ.ค.66 ณ พื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม
     กรุงเทพมหานคร จัดงาน Bangkok Winter Festival@ คลองผดุงกรุงเกษม เป็นหนึ่งในเทศกาล Colorful Bangkok 2023  เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy) ชุมชนสร้างสรรค์ (Creative neighborhood) และการมีอัตลักษณ์เมือง (Place identity) ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม โดยปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของชุมชนและสังคมในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวคลองผดุงกรุงเกษม
     คลองผดุงกรุงเกษม นับเป็นศูนย์รวมของการเดินทาง-ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม และความหลากหลายวัย เมื่อสถานที่เมืองเก่า ผสม ความเป็นเมืองใหม่ ผสาน พวกเรา ที่หมายถึง คนในชุมชน กลุ่มพัฒนาเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จนเกิดเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันและความหวงแหนเมือง หรือย่านของตน จึงเป็นเส้นทางที่สร้างความสุข ทั้งด้านการพบปะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันกับคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เกิดเป็นความสุขที่ได้อยู่ สุขที่ได้ชม สุขที่ได้กิน สุขที่ได้เดิน สุขที่ได้มา จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ “ผดุงสุขเกษม” โดยเส้นทางการจัดงานจะเริ่มที่ สะพานเทวกรรมรังรักษ์  “ท่าเรือนครสวรรค์” เดินชมไฮไลท์ ไฟประดับสีสันนางเลิ้ง ผ่านสะพานจตุรภักดิ์รังสฤษฎ์  “ท่าเรือหลานหลวง” ชมไฮไลท์ โชว์ไฟเล่าเรื่อง สีสันสะพานขาว ผ่านสะพานเจริญราษฎร์ “ท่าเรือกระทรวงพลังงาน” ชมไฮไลท์ แสงสีบ้านพิบูลธรรม เดินชมไฮไลท์ อุโมงค์แสงโบ๊เบ๊ ผ่านสะพานข้ามแยกกษัตริย์ศึก ผ่าน “ท่าเรือยศเส” ผ่านสะพานนพวงศ์ “ท่าเรือนพวงศ์” “ท่าเรือหัวลำโพง” ชมไฮไลท์ Landmark อุโมงค์มิติแสง เดินชมไฟประดับตลอดเส้นทาง และจบที่ “ท่าเรือสถานีหัวลำโพง”
     โดยทาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม Media Fam Trip ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เพื่อนำสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ เข้าเยี่ยมชม โครงการ Bangkok Winter Festival@คลองผดุงกรุงเกษม ในคอนเซปต์ “ผดุงสุขเกษม” เริ่มต้นด้วยการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์การรถไฟไทย โดยไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์รถไฟไทย ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย ต่อด้วยกิจกรรมฯ การลงเรือไฟฟ้า (EV) เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ และชมความงามของไฟประดับตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ก่อนขึ้นท่าเรือนครสวรรค์ เดินชมไฟประดับตามเส้นทางไปยัง วัดญวณ สะพานขาว สักการะพระประธานในพระอุโบสถ ชมสถาปัตยกรรม พระอารามหลวง มหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาโดยวิทยากร ชมความงามของไฟประดับข้างทางตามจุดต่างๆ พร้อมถ่ายรูปหิมะตก ก่อนเดินทางกลับไปยัง ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรม Media Fam Trip

     สำหรับงาน Bangkok Winter Festival@คลองผดุงกรุงเกษม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 และ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. แบ่งเป็น 4 จุด คือ ย่านตลาดน้อยย่านเทพศิรินทร์-หัวลำโพง  ย่านโบ๊เบ๊ และ ย่านสะพานขาว โดยมีการแสดงมากมาย อาทิ KIKI ,Kalipse, VitaminD, โบวี่, Lemony, ลุลา, เมย์-ฝนพา เดอะวอยซ์ 2, ตุ๊ก วิยดา+เจี๊ยบ นนทิยา, ฮาร์ท, TrixO’ Treat, Lit it up, วินัย พันธุรักษ์, น้องไข่ตุ๋น+โจ้ เฉลิมศักดิ์ Golden song, การแสดงวงโยธวาทิต  , การร้องเพลง, การแสดงดนตรี จากโรงเรียนชื่อดัง ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนสายปัญญา, โรงเรียนไตรมิตร,  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม รวมถึงการแสดงจาก บ้านเต้นรำ, การวาดทราย, การฉายหนังกลางแปลง, การแสดงงิ้ว, โรลเลอร์แดนซ์, แอโรบิคแดนซ์ ฯลฯ พร้อมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ ทำศิลปะจากขยะขวดพลาสติก, การถ่ายภาพสินค้าด้วยมือถือ, การเรียนรู้การทำกำไลโบราณ, การ mix and match เสื้อผ้าเก่าเค้าใหม่เรา ฯลฯ   
     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประดับไฟในพื้นที่สำคัญ ดังนี้
     ย่านตลาดน้อย ชมไฮไลท์ โชว์ไฟเล่าเรื่อง สีสันตลาดน้อย และชมแสงสีตลาดน้อย หน้าทางเข้าศาลเจ้าโจวซือกง
     ย่านเทพศิรินทร์–หัวลำโพง ชมไฮไลท์ แสงสีหัวลำโพง, แลนด์มาร์ค อุโมงค์มิติแสง
     ย่านโบ๊เบ๊ ชมไฮไลท์ แสงสีบ้านพิบูลธรรม, แลนด์มาร์ค อุโมงค์แสงโบ๊เบ๊
     ย่านสะพานขาว ชมไฮไลท์  แสงสีนางเลิ้ง, โชว์ไฟเล่าเรื่อง สีสันสะพานขาว
     จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวงาน Bangkok Winter Festival@คลองผดุงกรุงเกษม ในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม ที่จะทำให้ทุกคนจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน