ADS


Breaking News

นิตยสาร Business+ ผนึก วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ประกาศ “รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566" “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023”

นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023”  “รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566”

     นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023” รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค เพื่อนำมาวิจัย วิเคราะห์ สินค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาด และเข้าสู่ขั้นต้อนการคัดเลือกจากผู้บริโภค โดยสุดยอดสินค้าแห่งปี 2566 ครั้งนี้ รวม 37 รางวัล ใน 9 ประเภทสินค้าและบริการ ซึ่งพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

     นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “นิตยสาร Business+  โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นนิตยสารด้านธุรกิจที่นำเสนอเนื้อหาเจาะลึกข่าวสาร บทวิเคราะห์ บทสัมภาษณ์ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตลาด และแนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์กรธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงมากมาย และพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง สินค้าและบริการใดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการเหล่านั้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำตลาดในสินค้าและบริการนั้น ๆ 

     “Business+ ในฐานะสื่อด้านธุรกิจ จึงได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในสายงานบริหารจัดการภาคธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 หรือ BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR 2023 ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้แทนสินค้าหรือบริการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2566  โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจจะสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนความสามารถอันโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ดีแบบเหนือความคาดหมาย และท้ายที่สุดการมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 จึงเป็นดั่งเครื่องหมายแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาดของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง”

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการและหัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  “จากความผันผวนและไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า องค์กรธุรกิจล้วนต้องมีการปรับตัว ทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องมุ่งสร้างความแตกต่าง ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคและลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับของแบรนด์ต่อไป ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนร่วมกับ สื่อชั้นนำด้านธุรกิจอย่าง นิตยสาร Business+ ในการร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลายกิจการเพื่อพูดคุยสัมภาษณ์ถึงคุณสมบัติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทำการสำรวจเชิงปริมาณ จนเป็นที่มาของผลการตัดสินรางวัล Product of the Year 2023 นี้ สุดท้ายสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอด หาก “แบรนด์” มุ่งถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ แบรนด์และผลิตภัณฑ์นั้น จะสามารถครองใจผู้บริโภคอย่างยาวนานและยั่งยืนได้แน่นอนครับ”  

     รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023” จัดมอบรางวัลจำนวน 37 รางวัลใน 9 หมวดอุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 


1)  กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน-เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1. ผลิตภัณฑ์เก้าอี้เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ WORKSCAPE รุ่น STELLA  โดย บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด

2. ผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น ได้แก่ เครื่องดูดฝุ่น Dyson V12s Detect Slim Submarine โดย Dyson

3. ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ได้แก่ หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ECOVACS รุ่น X2 OMNI โดย บริษัท ซิงค์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล

4. ผลิตภัณฑ์การให้ความรู้ทางเทคโนโลยี ได้แก่ Best Tech Info Sharing โดย บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

5. ผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ได้แก่ WD_BLACK™ P40 Game Drive SSD โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย

6. ผลิตภัณฑ์บริการด้านการประกันภัย ได้แก่ TIP SMART ASSIST  โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ได้แก่ ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA Vitality Unit Linked  โดย เอไอเอ ประเทศไทย

8. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

10. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงได้แก่ ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง  My Health Plus Double Careโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

11. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม Elite Health Plusโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์-พลังงานและน้ำมัน

12. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ได้แก่ น้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์ Bangchak Hi Premium 97 โดยบริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

13. ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้แก่ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ SUPER Hi-Kool BEYOND CERAMIC โดย บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด

14. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ได้แก่ ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4 โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

15. ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ HINO MY23 โดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

16. ผลิตภัณฑ์รถบรรทุกไฟฟ้า ได้แก่ รถบรรทุกไฟฟ้า รุ่น FOTON TM iBlue 45 โดย บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด

17. ผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รถยนต์ครอสโอเวอร์เอสยูวี NEW MAZDA CX-3 โดย บริษัท มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จำกัด

18. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ปิกอัพ ได้แก่ รถยนต์ปิกอัพ ISUZU D-MAXโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

19. ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ MG4 ELECTRIC โดน บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


5) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์

20. ผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม ได้แก่ The Tree Pattanakarn-Ekkamai โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

21. ผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว ได้แก่ บ้านเดี่ยว แบรนด์ The City โดย บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

22. ผลิตภัณฑ์ สีทาเหล็ก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สีทาเหล็ก Beger Shield GRIPTECH 2 IN 1 โดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด

23. ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ได้แก่ กระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION TILES โดย บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

24. ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ได้แก่ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ COTTO รุ่น VIZIO โดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

25. ผลิตภัณฑ์แชมพูดูแลเส้นผม ได้แก่ Havilah Strong and healthy hair shampoo โดย บริษัท ผิง อัน เทรดดิ้ง จำกัด

26. ผลิตภัณฑ์สบู่แก้ฝ้า ได้แก่ สบู่แก้ฝ้า Y8 โดย บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

27. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ปลูกผม ได้แก่ สเปรย์ปลูกผม Dr.Jel Hair Tonic Spray โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด

28. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินน์ นัตโตะ โดย บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

29. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทคอลลาเจน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทคอลลาเจน ภายใต้แบรนด์ อมาโด้ บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

30. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โพชงพลัส โดย พีไฟว์กรุ๊ป


7) กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภค

31. ผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟและร้านกาแฟ ได้แก่ กาแฟพันธุ์ไทย โดยบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ในเครือบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

32. ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำดื่มสิงห์ โดย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

33. ผลิตภัณฑ์ประเภทปลากระป๋อง ได้แก่ ทูน่าพลัส คอลลาเจน โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


8) กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ

34. ประเภทการท่องเที่ยวและสันทนาการ ได้แก่ ริเวอร์เดล มารีน่า ธุรกิจในเครือ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

35. ประเภทโรงภาพยนตร์ ได้แก่ โรงภาพยนต์  Major Cineplex โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)


9) กลุ่มบริการ

36. ประเภทการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ J&T Express โดย บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด

37. บริการสุขภาพและความงาม ได้แก่ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โดยบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)