ADS


Breaking News

เชื่อมั่น 10 ปี แห่งความวางใจกับ “Thailand Halal Assembly 2023” งานประชุมวิชาการที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนวัตกรรมนานาชาติ

ตอกย้ำ 10 ปี แห่งความยิ่งใหญ่กับงานวิชาการฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย
“Thailand Halal Assembly 2023” งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนวัตกรรมฮาลาลนานาชาติ
     จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 จนได้ชื่อว่าเป็นงานฮาลาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยกับ “งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนวัตกรรมฮาลาล ปีที่ 10” หรือ “Thailand Halal Assembly 2023” ภายใต้ธีมงาน “ฮาลาลจากแนวคิดสู่ดิจิทัลสู่ความวางใจ” (Digitalizing Halal Initiatives for Fostering Halal Trust) ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมนูโว ซิตี (ซอยสามเสน 2) ซึ่งงานนี้จะถือได้ว่าเป็นเวทีนำเสนอแนวคิดฮาลาลในโลกยุคดิจิทัลที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงฮาลาลได้มากขึ้น !!
     รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2023 กล่าวว่า ตลอด 10 ปี .. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เป็นเจ้าภาพหลักจัดงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย จนเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ปลายปีที่ไม่ควรพลาด ... โดยปีนี้ “Thailand Halal Assembly 2023” ภายใต้ธีมที่โด่ดเด่นและทันยุคทันสมัย กับธีม “ฮาลาลจากแนวคิดสู่ดิจิทัลสู่ความวางใจ” (Digitalizing Halal Initiatives for Fostering Halal Trust) เป็นการแสดงจุดเด่นของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และผู้พัฒนาระบบฮาลาลดิจิทัลอันเป็นไปตาม 3 มติคณะรัฐมนตรี ได้แก่ มติวันที่ 2 มิถุนายน 2558, วันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 8 สิงหาคม 2566
ภายในงานประกอบด้วย 3 การประชุมวิชาการ ได้แก่ 1) งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล The International Halal Science and Technology Conference 2023 (IHSATEC 2023) เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งในงานปีนี้ วารสาร JHASIB ฉบับปฐมฤกษ์ ค.ศ.2023 จะเปิดตัวผ่านทางออนไลน์รวมทั้งตีพิมพ์บางส่วน นับจากนี้ ศวฮ.จะนำเสนอวารสาร JHASIB ปีละ 2 ฉบับโดยรวบรวมบทความวิจัยและวิชาการที่นักวิจัยและนักวิชาการชาติต่างๆ นำเสนอในงาน THA แต่ละปี 2) The 16th Halal Science and Business International Conference (HASIB) พบกับ SPEAKER มากความสามารถจากนานาชาติ มากกว่า 10 ประเทศ กับหัวข้อน่าสนใจหลากหลายแขนง 3) การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล : The 9th International Halal Standards Convention และการจัดนิทรรศการ showcase นวัตกรรมดิจิทัล 3 ชิ้น ได้แก่ (1) Thailand Diamond Halal Through HAL-Q Plus Halal Standardization System อันเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 มิถุนายน 2558, (2) Diamond Halal Blockchain อันเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 กันยายน 2562, (3) Halal Route อันเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ซึ่งจากการจัดนิทรรศการทั้ง 3 ชิ้นนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า ศวฮ.ยังคงมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านฮาลาล (Halal Trust) เป็นปณิธานที่ไม่เคยสิ้นสุด นับเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 13 สิงหาคม 2546 อันเป็นวันที่ ศวฮ.ถือกำเนิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง และการจัดงานครั้งนี้เราเชื่อว่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวคิดวิถีฮาลาลแบบเดิมๆ ให้ทันสมัยและล้ำกว่าใคร เพราะ Thailand Halal Assembly เป็นเสมือนเวทีนำเสนอแนวคิดฮาลาลในโลกยุคดิจิทัลที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงฮาลาลได้มากขึ้น
     ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะไม่พลาดงานครั้งนี้ ที่จะทำให้เราเติบโต และเป็นผู้นำในการส่งออกด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ที่ไม่ได้นับเฉพาะผู้บริโภคมุสลิมเท่านั้น แต่รวมไปถึงประชากรโลกกว่าสองพันล้านคน และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Website: https://thailandhalalassembly.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-0618 และ info.thailandhalalassembly@gmail.com รวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆ ของงานได้ที่ www.Thailandhalalassembly.com , Facebook : Thailand Halal Assembly รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย