ADS


Breaking News

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) รับสมัครนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 67

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
     ที่ http://prathom.swu.ac.th โดยรับนักเรียนที่มีอายุ 5-6 ปี เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดการสมัครเข้าเรียน สามารถติดตามได้ที่ http://prathom.swu.ac.th