ADS


Breaking News

3 หน่วยงาน ผนึกพลัง จัดวิ่ง Thailand Ultra Running Championship 2023(ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023)

จับมือให้มั่น จัดวิ่ง ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023
      3 หน่วยงาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ Thailand Ultra Running (ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง) ร่วมจัดวิ่ง “Thailand Ultra Running Championship 2023”  (ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023) ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนภูผา สู่มหานที จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566
      รศ. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว การแข่งขัน “Thailand Ultra Running Championship 2023”  (ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023) ร่วมด้วย ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทย,ดร.ปราจิน เอี่ยนสําเนา ประธานกรรมการบริหารบริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) กรรมการบริหารจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ที่ ห้องแถลงข่าว ศาลาว่าการกทม.
      มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬา กรีฑา แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ Thailand Ultra Running (ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง) ดําเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ให้กีฬา” จัดการแข่งขัน “Thailand Ultra Running Championship 2023”  (ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023) ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนภูผา สู่มหานที จตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566
      รศ. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กระผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “Thailand Ultra RunningChampionship2023” (ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023) ตามโครงการ“หนึ่งใจ...ให้กีฬา”ในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอชื่น ชมกับคณะผู้จัดงานการแข่งขัน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการส่งเสริมด้านกีฬา ในด้านการ แข่งขัน “Thailand Ultra Running Championship 2023”(ไทยแลนด์ อัลตร้า รันนิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2023) ที่ส่งผลพัฒนาสุขภาพ พลานามัย ด้านจิตใจ ในเชิงกีฬาที่ตนสนใจ และถูกนําไป ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลรอบข้าง ขยายเป็นวงกว้างตามลําดับต่อไป ก็ต้องขอให้คณะการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ
      ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า การดําเนินการ จัดการแข่งขัน Thailand Ultra Running Championship 2023” ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้กีฬา” ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาให้แก่ ประชาชนทั่วไป ด้วยกีฬามีความสําคัญ ต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย ด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ ประชาชน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง นําไปสู่การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สวนภูผาสู่มหานที) และนํารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระ มหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมถือเป็นโอกาสคัดเลือกนักกีฬา ให้ไปเป็นตัวแทนทีมชาติ ไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ ต่อไป ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านด้วยความจริงใจ
    ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเคลือข่ายทุก ภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ “หนึ่งใจ...ให้กีฬา” ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติต่อไป โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เพจ Facebook มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เบอร์ โทรศัพท์ 025370117-8 หรือ เพจ Ultra Park Run Thailand 100 โทร. 08 6556 4531
    พล.ต.ต. สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า การคัดเลือกนักกีฬา ให้ไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ มีความสําคัญมากในการคัดเลือกนักกีฬาไทยให้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ และการนํามาตรฐาน การแข่งขันกีฬา ultra มาราธอนในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล""การแข่งขัน ultra มาราธอนเป็นการทดสอบความอดทนของนักกีฬา เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้รับการ ฝึกฝนและแข่งขันในระดับนานาชาติ" "นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการ แข่งขัน ultra มาราธอนในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และการรับรองสนามการ แข่งขันให้เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยจากสมาคมกรีฑา" และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา อัลตร้า มาราธอน ไปทําการแข่งขันในระดับนานาชาติ ต่อไป
      ดร.ปราจิน เอี่ยนสําเนา ประธานกรรมการบริหารบริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) กรรมการบริหารจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เปิดเผย ว่า ทางเรายินดีให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างประวัติศาสตร์ของกีฬา ultra มาราธอนในประเทศไทย ขอให้นักกีฬาทุกคนมีความสุข และปลอดภัยในการแข่งขัน และให้ทุกคนเพลิดเพลินกับการแข่งขัน
      ดร.พิชิต เกียรติวชิรพันธ์ และ  นายสมนึก อิทธิศักดิ์สกุล กล่าวถึง เส้นทางและ สถานที่ของการจัดงาน Ultra Marathon ชิงแชมป์ประเทศไทย เส้นทางนั้นเราใช้ในสวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งมีความร่วมรื่นในระหว่างเส้นทางจะมีสิ่งอํานวย เช่น จอ LCD ในการแสดงผลการ วิ่งทุก 1 กิโลเมตร และเรายังมีจุดให้น้ํา บริการนักวิ่ง "เราได้รับการรับรองในระดับ Bronze Label บรอนซ์ เลเบิล จาก IAU "ความคาดหวังของเราคืองานนี้จะเป็นการแข่งขันที่ดีและเป็นประสบการณ์ที่น่า จดจําสําหรับทุกคน ขอบคุณที่มาร่วมงานและขอให้โชคดีแก่นักกีฬาทุกคนครับ"
    นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช ผู้อํานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า การดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เผยว่าในด้านการดูแลฉุกเฉิน เราได้นํา รถพยาบาลขั้นสูง ตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพที่สุด ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ในการ บริการดูแลผู้เข้าแข่งขันให้มีความปลอดภัย ขอให้ทุกท่านแข่งขันได้อย่างมั่นใจและสนุกกับการ แข่งขันในครั้งนี้