ADS


Breaking News

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ นศ.แพทย์ ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ของ Art and My Life

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้อนรับ นศ.แพทย์ ว.แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ของ Art and My Life
        นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมงาน SHOW CASE 2023 ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี ศิลปวิจักษ์ (Art Appreciation) ของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดขึ้นร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โชว์สเต็ป สื่อออกมาในรูปแบบงานศิลปะ ทั้งร้องและเล่นได้อย่างเต็มที่ ที่ห้อง Thai Asian Music Center  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา