ADS


Breaking News

สธ.ผนึก "เฮลท์ อินโนวิชั่น" วิจัยล้ำ! พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจ รู้สภาวะสุขภาพ

สธ. ร่วมกับ "เฮลท์ อินโนวิชั่น" MOU วิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจ เพื่อบ่งบอกสภาวะสุขภาพ
     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จับมือกับ บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จํากัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยโครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสภาวะสุขภาพ  
     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จํากัด จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยโครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสภาวะสุขภาพ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
     นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เห็นความสําคัญในเรื่องของงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แพทย์และนักวิจัยไทย ก็มีผลงานในระดับนานาชาติอยู่หลายผลงาน
     สําหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน กรมการแพทย์ได้ทํามาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ สําหรับโครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสภาวะสุขภาพนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่กรมการแพทย์ได้มีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมชิ้นสําคัญ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถตรวจวัดสภาวะทางสุขภาพด้วยลมหายใจ โดยเริ่มจากการตรวจหาปริมาณน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างสูง และในช่วงที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิด-19 ทางทีมวิจัย ได้นําองค์ความรู้นี้มาปรับใช้กับการ ตรวจหาเชื้อโควิด ประสบผลสําเร็จเช่นกัน ทําให้ได้รับรางวัลจากหลายเวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ
     ความสําเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่สามารถผลิตเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมทางสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับวงการเทคโนโลยีสุขภาพ หรือ Health Tech ของประเทศไทย ที่จะก้าวหน้าไปในอนาคต กับการตรวจสุขภาพแบบ Non-invasive หรือการรับบริการทางสุขภาพแบบไม่ต้องเจ็บตัว เป็นเรื่องที่การแพทย์ทั่วโลก กําลังให้ความสนใจอย่างมากในยุคต่อจากนี้ไป และแน่นอนว่าจากพื้นฐานองค์ความรู้นี้ จะนําไปสู่การตรวจหาปัญหาทางสุขภาพอื่น ๆ ได้อีกอย่างแน่นอน หรือกระทั่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปในแง่มุมอื่นที่ไม่ใช่แต่เพียงในแง่มุมของสุขภาพ เท่านั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาคมโลก ในการสร้างเสริมสุขภาวะ และการมีชีวิตที่เป็นปกติสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
       นายรนนท์ พงศาจารุ ประธานบริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จํากัด กล่าวว่า บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่เน้นการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดลมหายใจเพื่อบอกสภาวะสุขภาพ หลังจากวิจัยและพัฒนา อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 14 ปี บริษัทฯ ได้ค้นพบนวัตกรรมสําหรับใช้ประเมินระดับน้ำตาลจากลมหายใจ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลจากลมหายใจและให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องมีการใช้เข็มเจาะ ซึ่งสําเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก ได้จดสิทธิบัตรไปแล้ว 13 ประเทศ กับ 1 ทวีป นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ ก็ได้นําองค์ความรู้นี้มาต่อยอดในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากลมหายใจ ซึ่งให้ผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา จนได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดนวัตกรรม Japan Design Idea & Invention Expo 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และในอนาคตเรามีแผนที่จะต่อยอดองค์ความรู้นี้ไปสู่การประเมินและวิเคราะห์ค่าทางชีวภาพของร่างกายจากลมหายใจในโรคอื่น ๆ ต่อไป
     ในช่วงระยะเวลา 14 ปี ของการวิจัยและพัฒนา ต้องใช้สรรพกําลังมหาศาล ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ต้องใช้ความอดทน ต้องสะสมองค์ความรู้ และอื่น ๆ ความร่วมมือจากภาครัฐเป็นสิ่งสําคัญที่จะผลักดัน ให้งานวิจัยนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
     "งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อได้ถูกพัฒนา เผยแพร่ และนําไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คน ได้จริง ให้คุ้มค่ากับทรัพยากรทุกมิติที่ถูกทุ่มเทลงไป เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ที่เราค้นพบ จะพาประเทศไทยให้เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกในงาน ด้านนวัตกรรมสุขภาพ ไม่แพ้กับงานสาธารณสุขที่ประเทศไทยทําได้ดีมาตลอด และขอขอบคุณกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดโอกาสและเห็นความสําคัญของโครงการนี้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอีกมากมาย" ประธานบริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จํากัด กล่าว 
     ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.hic.co.th