ADS


Breaking News

ฑูลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-อินเดีย และ Ambassador ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล

ฑูลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-อินเดีย 🇹🇭🇮🇳 และ Ambassador ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล
     ดร.โอมประกาศ เกปาล ประธานอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดร.กัณฑ์ชิสา แสงปฐวีนันท์ ประธานองค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย , ประธานชมรมรักษ์ถิ่นสยาม ดร.ณัชฐ์ณฉัตร จันทวงศ์วิไล ประธานกิตติมศักดิ์องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย , ประธานกิตติมศักดิ์องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
     ได้จัดงานยิ่งใหญ่ผ้าบารัตสู่สยามงดงาม สานสัมพันธ์ ภารตะ ไทย-อินเดีย (สานสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 2) ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 2023 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมใบหยกสกายโฮลเทล โดยภายในงานมี หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีและในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง ฑูลส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-อินเดีย🇹🇭🇮🇳 และ Ambassador ชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนสองฝ่ายมีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายต่อไป