ADS


Breaking News

กรมศุลกากร เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขายทอดตลาดนาฬิกาปลอม พร้อมขออภัยเหตุที่เกิดขึ้น

กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีขายทอดตลาดนาฬิกาปลอม

     ตามที่มีแหล่งข่าวเสนอข่าวเกี่ยวกับการขายทอดตลาดนาฬิกาปลอมจากกรมศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากรได้ดำเนินการตรวจสอบกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า พบว่า เป็นนาฬิกาปลอมจริง 

     วันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการประมูลนาฬิกาจากกรมศุลกากร ภายหลังพบว่าเป็นนาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้า กรมศุลกากรได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว มีข้อเท็จจริงดังนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เข้าตรวจค้นร้านขายนาฬิกาบริเวณศูนย์การค้า Siam Square One พบนาฬิกามีเครื่องหมายการค้า จำนวน 14 รายการ ทั้งนี้ ได้เชิญเจ้าของสิทธิ์มาตรวจสอบ พบว่า มีจำนวน 1 เรือน เป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า และอีก 13 เรือน เป็นของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ดังนั้น กรมศุลกากร จึงนำ 13 เรือน ประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยเปิดให้เข้าชมของกลาง วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และเปิดซองการประมูล วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น 18 ราย 

     หลังจากได้รับข้อมูลจากผู้ประมูลว่านาฬิกาที่มีการประมูลจากกรมศุลกากรเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินการตรวจสอบทันที ซึ่งในวันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) ได้เชิญเจ้าของสิทธิ์มาหารืออีกครั้ง เจ้าของสิทธิ์แจ้งว่า นาฬิกาทั้งหมดที่ได้ประมูล วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า

     กรมศุลกากรจึงออกคำสั่งยกเลิกการประมูลและให้คืนเงินให้กับผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด โดยในส่วนของกรมศุลกากรจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนต่อไป

     ทั้งนี้ กรมศุลกากรจึงขออภัยสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการอย่างรอบคอบในการประมูลสินค้า ครั้งต่อไป