ADS


Breaking News

เพลงไทยทางเปลี่ยน พื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการเสียงใหม่ (Music culture for new sounds creation) ชมฟรี! 20 มิ.ย.นี้

ชมฟรี เพลงไทยทางเปลี่ยน

     ขอเชิญพบกับสุนทรียทางดนตรีที่มาในรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุข ผู้ปลุกพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์จินตนาการเสียงใหม่สู่สายตาประชาคม
     พร้อมดื่มด่ำกับการแสดงมากมาย อาทิเช่น สาธุการ • กราวใน ทางจะเข้ • พระอาทิตย์ชิงดวง • จีนตอกไม้ • เชิดจีน • นกเขามาระปี • พัดชา • ยะวา • หัวใจกลับสู่ร่าง • ชเวดากอง และบทเพลงพิเศษจากวงปล่อยแก่ ภาคกลาง บรรเลงโดย วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา  อำนวยเพลงโดย พันเอก ดร.ประทีป สุพรรณโรจน์
     ชมฟรี วันที่ 20 มิถุนายน 2566  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
     ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
     ผู้สนใจสามารถสำรองบัตรชมการแสดงล่วงหน้า ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หรือ โทร. 02 101 0558