ADS


Breaking News

มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) "ลิชิ กรุ๊ป" มอบข้าวสารและอาหารแห้ง แก่บ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

"ลิชิ กรุ๊ป" มอบข้าวสาร 250 ถุง บะหมี่เกี๊ยว 720 กล่อง ให้บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี ...
     มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์ และ บริษัทในเครือฯ มอบข้าวสาร, อาหารแห้งให้บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี
มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร บริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์
     เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี มิสเตอร์ ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลิชิ กรุ๊ป ไชน่า ไทยทัวร์ และ บริษัทในเครือฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 250 ถุง บะหมี่เกี๊ยวจำนวน 720 กล่อง 
     สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อขอสนับสนุนได้โดยตรงกับบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ทั้งอุปกรณ์, อาหาร หรือทุนทรัพย์ ได้ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 133 หมู่ 2 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110