ADS


Breaking News

T-SI The Wisdom Workshop รู้ครบ…จบทุกปัญหาธุรกิจ โตโยต้ายกระดับความรู้สู่ความยั่งยืน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ตอนขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน ณ จ.ขอนแก่น

โตโยต้า เปิดกิจกรรม T-SI The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ มุ่งมั่นส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ตอนขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน ณ จังหวัดขอนแก่น
     นายศุภโชค วิสุทธิธาดา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และนายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการบริหาร SME Thailand ร่วมเปิด “กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ…จบทุกปัญหาธุรกิจ” ครั้งที่ 2 ตอนขายของหลักสิบ ให้ได้กำไรหลักล้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ กลุ่มข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น 
     กิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop เป็นกิจกรรมในโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” นำพาท่านผู้ประกอบการที่สนใจเรียนรู้องค์ความรู้ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)  และหลักการไคเซ็น  เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากผลสำเร็จจากทางโตโยต้าที่ได้ส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าไปสอนให้รู้วิธีการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย เพิ่มพูนกำไร
     นอกจากนี้ ยังต่อยอดและส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืน ให้กับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ และทั่วประเทศ ด้วยการจัดสัมมนาแบบไฮบริด (เรียนผ่านออนไลด์ด้วยระบบ Zoom และเข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์) ที่เหลืออีกจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อโปโล ฮาร์ท โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนยอดขายร่วง ต้นทุนจม เรียนรู้เทคนิคการจัดการ “ระบบ” เพื่อกำจัดส่วนเกิน เพิ่มประสิทธิภาพ

ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2566 ณ องค์อร เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดเชียงราย
ตอนงานซ้อน เงินจม ตัวการใหญ่ฉุดธุรกิจ เรียนรู้การจัดการทางการเงิน เพื่อสภาพคล่องที่ดี

ครั้งที่ 5: วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด จังหวัดสงขลา
ตอนจบปัญหาสินค้าดี แต่ไม่มีตลาด เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มช่องทางการขาย ให้ธุรกิจขนาดเล็ก 

ครั้งที่ 6: วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี
ตอนต้นทุนสูง กำลังผลิตต่ำ เรียนรู้กลยุทธ์การสร้าง Productivity สำหรับ SME 

     ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม TSI-The Wisdom Workshop รู้ครบ… จบทุกปัญหาธุรกิจ เป็นการต่อยอดจากส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานภายใต้พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากได้เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งต่อความรู้ให้แก่สังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยโตโยต้ามุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 6 แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอดแนวความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองและสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
     สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมๆ ได้ที่ 
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางT-SI Facebook Fan Page: www.facebook.com/toyotasocialinnovation
สมัครกิจกรรมสัมมนาผ่านทาง T-SI Website: https://toyotatsi.com/course