ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งมอบขนมมงคล กว่า 6 หมื่นห่อ แก่สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา 15 แห่ง และผู้ขาดแคลน เทศกาลตรุษจีน 66

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบขนมมงคล กว่า 6 หมื่นห่อ แก่สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา 15 แห่ง และผู้ขาดแคลน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม  2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์  พร้อมด้วย นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ส่งมอบขนมมงคล ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566  ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรารวม 15 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านอุเบกขา บ้านสิรินธร บ้านมุทิตา และบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี  สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราคนชราหญิงติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งทางมูลนิธิฯ ยังได้แจกจ่ายให้กับผู้ประสบปัญหารายเดือนให้ได้รับประทานขนมมงคลต่อไป รวมจำนวนขนมเปี๊ยะและขนมจันอับที่แจกจ่ายทั้งสิ้น 65,587 ห่อ
.
สำหรับเทศกาลตรุษจีน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่จีน และ ทำบุญพะเก่ง เสริมโชคลาภ เสริมดวงชะตา (พะเก่ง คือ การจดชื่อสวดชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และ ครอบครัว) โดยเมื่อลงชื่อทำบุญพะเก่งแล้ว จะได้รับตั๋วขนม เพื่อแลกขนมจันอับ หรือขนมเปี๊ยะ เพื่อนำไปไหว้พระ ไหว้เจ้า รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือนำทำบุญทำทานต่อไป
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
.
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418