ADS


Breaking News

หอธรรมพระบารมี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฝึกเจริญสติ สติปัฏฐานสี่ ในโครงการต่างๆตลอดปี 66 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

หอธรรมพระบารมี ชวนผู้สนใจ ร่วมฝึกเจริญสติ ตามหลักสติปัฏฐานสี่ ในโครงการต่างๆตลอดปี 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด 
     จากโครงการปฏิบัติธรรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ วัดผาณิตาราม ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงโครงการต่างๆในแนวทางเดียวกัน ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ เพื่อการเริ่มต้นรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
พระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม พระวิปัสสนาจารย์ เน้นย้ำธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัว 
     “ ธรรมะ คือความเป็นจริง คือกาย คือใจ คือความรู้สึกนึกคิด คือขบวนการที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆวันในตัวเรา  การปฏิบัติธรรม คือการศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อความเข้าใจตนเอง ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เป็นตัวเราเอง เราจะหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเราได้ยังไง หรือเราจะพยายามเข้าใจคนอื่น เข้าใจสิ่งอื่นๆ เข้าใจเรื่องคนอื่นไปเพื่ออะไร ทุกอย่างจึงควรต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง ”
     โครงการหลากหลาย บารมีธรรม คำตอบ และโครงการสำหรับเยาวชน เพื่อความเหมาะสมกับวัย สำหรับนักเรียนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
     “เพราะอุปนิสัย เราถูกฝึก ถูกสอนให้รู้เรื่องภายนอก ติดกับเรื่องที่ผ่านไป ไขว้คว้ากับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา การจะกลับมารู้ตัวเอง การกลับมารู้สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันขณะ จึงต้องฝึกเช่นกัน  ไม่มีหนทางอื่น”
     ตลอดระยะเวลาการอบรมที่หอธรรมพระบารมี  มีพระอาจารย์แสดงธรรม มีวิทยากร มีบุคคลากรที่คอยดูแลประคับประคอง ให้ผู้ร่วมโครงการ ได้ฝึกมีสติระลึกกายใจ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจได้ตลอดระยะเวลา
     “เหมือนขับรถ เหมือนว่ายน้ำ จะให้ปลอดภัย ก็ต้องมีคนดูแล ให้คำแนะนำ ที่นี่เราเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาล 
ให้ผู้ไม่รู้ได้เริ่มต้นรู้ในแนวทางที่ถูกต้อง เมื่อเข้าใจแล้ว สามารถดูแลตนเองได้ในชีวิตประจำวัน “ 
     หอธรรมพระบารมี อีกสถานที่หนี่งสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ ชวนทุกคนมาฝึกรู้กายรู้ใจ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม ที่สงบ ร่มรื่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่สัปปายะ  ทั้งสถานที่ อาหาร ความเป็นอยู่  เหมาะแก่ผู้เริ่มต้นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ 
     “พอเรารู้จักตัวเอง เกิดอะไรขึ้นเราจะไม่โทษคนอื่น 
เราจะเริ่มพิจารณาแก้ไขตัวเรา และนี่คือจุดตั้งต้นของจิตใจที่มั่นคง เพื่อการทำงาน การอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยการรู้ตนเองอยู่เสมอ “
     สามารถลงทะเบียนและสมัครในหลักสูตรต่างๆ ทั้งบุคคลทั่วไปและเยาวชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง www.kondee.com 
สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กร ที่ต้องการจัดเพื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลากรเฉพาะกลุ่ม
กรุณาติดต่อ member@kondee.com 
สามารถดูรายละเอียดและติดต่อได้เพิ่มเติมทาง
Facebook : kondeepage