ADS


Breaking News

เจเอเอส แอสเซ็ท พร้อมขยายรุกเมืองรองด้วยโมเดลมิกซ์ยูส

เจเอเอส แอสเซ็ท เตรียมขยายบุกเมืองรองกับโมเดลมิกซ์ยูส 

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) โดยนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 ภายใต้ นิยามของบริษัทใหม่คือ “Synergetic Well-being Community Builder” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชน โดยให้ประสบการณ์ความสุขแบบองค์รวมทางกาย ใจ และอารมณ์ ดูแลกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยโดยธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ


ตั้งเป้าการปรับกลยุทธ์ และรูปแบบทางธุรกิจให้กับ Business Units ในเครือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด และตอบสนองความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน


IT Junction – ธุรกิจเช่าพื้นที่ตู้ขายมือถือ ซึ่งถือเป็นธุรกิจประเภทแรกของบริษัทฯ ปัจจุบันมีทั้งหมด 27 สาขาตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซี และห้างแจส  ตั้งเป้าขยาย 8 สาขาต่อปี  นอกจากนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนารูปแบบใหม่ที่เน้นความหลากหลายของการบริการที่ครบเรื่องไอที  และปรับรูปแบบเป็น Stand Alone Shop ที่มีดีไซน์ทันสมัยใกล้ชุมชน


Community Malls – ภายใต้ชื่อ The Jas และ Jas Green Village ที่ปัจจุบันมีพื้นที่เช่ากว่า 80,000 ตารางเมตร จาก 5 สาขาคือ วังหิน รามอินทรา คู้บอน ศรีนครินทร์ และอมตะ ชลบุรี โดยในปี 2566 จะเปิดสาขาบางบัวทอง ใกล้วันลาดปลาดุกในเดือนกันยายน  และสาขารามคำแหงในเดือนธันวาคม สำหรับปี 2567 มีแผนเปิดที่ย่านประเวศในไตรมาส 2  จังหวัดระยองในไตรมาส 3 และจังหวัดขอนแก่นในไตรมาส 4 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯวางเป้าหมายเปิดห้างใหม่ปีละ 5 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์การค้าชุมชนกว่า 5 แสนตารางเมตรภายในอีกห้าปีข้างหน้า 


นอกจากนี้ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศพร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ล่าสุดเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัย (Aged Society) โดย Senera Senior Wellness คู้บอนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้ใช้บริการในกลางเดือนมีนาคมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และครอบครัวมีความลงตัว สะดวกสบาย ยกระดับการใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ภายใต้สุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึงมีกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายใจ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตในวัยอิสระได้อย่างมีความสุขด้วยการวางแนวคิดที่ให้สถานดูแลผู้สูงอายุอยู่ภายในโครงการเดียวกับห้างชุมชน ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และมีกิจกรรมทำได้ตามอัธยาศัย อีกทั้งยังสามารถใช้เวลากับลูกหลานได้ภายในห้างชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางออกไปภายนอก 


ซีเนร่าวางระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการกับลูกค้าในโครงการ สมาชิกซีเนร่าคลับ  และผู้ที่ต้องการบริการต่างๆที่บ้านทั้งการส่งพนักงาน Caregiver ไปดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน จนถึงบริการช่วยปรับปรุงบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุ  และยังได้พัฒนา Digital Platform ภายใต้ชื่อ “สุขใจ” ที่คลอบคลุมบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ จองห้องพัก จองบริการต่างๆของซีเนร่า พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งนี้โครงการที่คู้บอนถือเป็นโครงการแรกที่จับกลุ่มลูกค้าทั้งแบบผู้ที่ยังดูแลตัวเองได้ (Active) และกลุ่มผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (Non-active) โดยจับมือกับโรงพยาบาลวิมุต ที่เข้ามาให้บริการทางการแพทย์  มีอาคาร Day Care รองรับการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงแพทย์ทางเลือก การออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยชั้นนำระดับโลก (Technogym)


ทั้งนี้ซีเนร่าจะเปิดให้บริการโครงการใหม่ ที่แจส กรีน วิลเลจ บางบัวทองในปลายปี 2566 นี้ โดยเป็น Nursing Home สำหรับกลุ่มสูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จนอยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงมีบริการต่างๆของซีเนร่า ทั้งนี้ซีเนร่ามีแผนบุกตลาดต่างจังหวัดในลักษณะมิกซ์ยูสร่วมกับห้างชุมชนในเครือของเจเอเอส แอสเซ็ท ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป


บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2012 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท อยู่ภายใต้บริษัทเจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และเพิ่มเป็น 50 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2012 และจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2016 ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัทย์ (Market Capitalization) กว่า 4,000 ล้านบาท