ADS


Breaking News

ทนายรัชพลยื่นเสรีพิสุทธิ์เร่งตรวจสอบฮั้วประมูลธรรมศาสตร์

ทนายรัชพลยื่นเสรีพิสุทธิ์เร่งตรวจสอบฮั้วประมูลธรรมศาสตร์

ทนายรัชพล ศิริสาคร ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ปปช. ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบกรณีฮั้วประมูลจัดจ้างทัวร์ของคณะบัญชีธรรมศาสตร์ ทนายรัชพลแจ้งว่ามีผู้ร้องเรียนตนให้ช่วยตรวจสอบการทุจริตในคณะบัญชีธรรมศาสตร์ โดยนำหลักฐานทั้งการส่งคู่เทียบโดยบริษัทที่ชนะการประมูล ซึ่งผู้ชนะประมูลจงใจยื่นให้ราคาอีกสองบริษัทสูงกว่าราคากลางเพื่อไม่ต้องมีการเปรียบเทียบแข่งขันราคา ทั้งยังให้บริษัททัวร์ที่ชนะการประมูลทำงานก่อนล่วงหน้าหลายเดือน จากหลักฐานที่ได้มายังปรากฎว่าใช้บริษัทเดียวกันนี้ต่อเนื่องหลายสิบรุ่นเป็นมูลค่าเกือบสี่สิบล้านบาท หลังมีเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วกลับตัดสินว่าการฮั้วประมูลไม่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย ส่วนการที่บริษัททัวร์ขอเลขบัญชีให้เจ้าหน้าที่เพื่อโอนเงินนั้นคณะกรรมการสอบของมหาวิทยาลัยยังบอกอีกว่าทำได้ไม่ผิดอะไร เป็นแค่การโอนค่าอำนวยความสะดวก ทนายรัชพลบอกได้ยินอย่างนี้ทำให้นึกถึงกรณีข่าว อบต. ที่เคยมีการอ้างว่าการจ่ายสินบนคือการให้เงินโดยเสน่หา หรือกรณีอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ที่ในข่าวบอกว่าเงินที่ให้เป็นเงินทำบุญ เช่าพระ ฟังแล้วก็สะท้อนใจ หรือว่านี้คือมาตรฐานของสังคมไทยจริงๆ หรือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมไทย 

โดยจากที่ตนได้ตรวจสอบข่าวย้อนหลังยังพบว่าผู้อำนวยการฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัยได้ออกมาปกป้องกระบวนการทุจริตฮั้วประมูล โดยให้สัมภาษณ์เองว่าฮั้วประมูลไม่เป็นอะไร เป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ตักเตือนก็พอ โดยผู้ร้องเรียนยังได้เล่าให้ตนฟังว่าหลังจากร้องเรียนไปที่มหาวิทยาลัยแล้ว นอกจากมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส ผู้ร้องเรียนยังถูกกลุ่มอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตฮั้วประมูลกลั่นแกล้งทำลายชื่อเสียง ทั้งฝ่ายกฎหมายมหาวิทยาลัยก็ทำเป็นไม่สนใจที่จะเอาผิดเหมือนมีความพยายามปกป้องพวกพ้อง 

วันนี้ที่ตนมาร้องเรียนกับคณะกรรมาธิการ ปปช. เพราะหวังว่าท่านเสรีพิสุทธิ์จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้เสียหายได้เพราะผู้เสียหายนอกจากยื่นให้ทางรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลแล้ว ยังได้เคยยื่นไปที่ ปปช. เป็นเวลาเกือบ 3 ปี แล้ว เรื่องก็ยังอยู่ในการตรวจสอบไม่ไปถึงไหน หรือเรื่องนี้จะมีมือที่มองไม่เห็นคอยบงการให้เรื่องเงียบก็ไม่อาจรู้ได้