ADS


Breaking News

TED Fund ฉลอง 6 ปี เปิดบ้านโชว์ผลงานผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund Open House 2022 สไตล์ Virtual Event 14-15 ธ.ค. 65 ทาง www.tedfundmarket.com

TED Fund ครบรอบ 6 ปี เปิดบ้านโชว์ผลงานผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกิจกรรม TED Fund Open House 2022 รูปแบบ Virtual Event 14-15 ธ.ค. 65 ทาง www.tedfundmarket.com
         กรุงเทพฯ 13 ธันวาคม 2565 – กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House 2022 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION” ปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Event ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ทาง www.tedfundmarket.com เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่พัฒนาแล้วเสร็จ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป
     ภายในงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION – ปลดล็อกความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม” พร้อมด้วยการนำผลงานของผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ มาจัดแสดง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  
     ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 668 โครงการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็มีโครงการจำนวนหนึ่ง ที่ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ก็พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นนั้นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมา TED Fund จึงได้ริเริ่มและดำเนินการจัดทำช่องทางเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.tedfundmarket.com หรือที่เรียกว่า TED Market Scaling Up Platform รวมทั้งได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 ที่กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
     ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยว่าการจัดงาน TED Fund Open House 2022 หรือกิจกรรมการเปิดบ้านแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในรูปแบบ Virtual Event ในปี้นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก คือ “Unlock The IDEA To Unleash The INNOVATION” หรือการปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ TED Fund มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการมาตลอด 6 ปี ให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่มั่นคง ก้าวสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
     โดยในกิจกรรม TED Fund Open House 2022 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ได้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event ที่ประกอบไปด้วย Virtual Stage เวที Live สด นำเสนอ TED Fund Success Story แชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ, Idea Stage เวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ และยังมี Virtual Exhibition นิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ TED Fund เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี รวมทั้ง Innovator Virtual Booth บูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ และบูธของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อีกด้วย
     TED Fund Open House 2022 จะจัดในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 รับชมได้ทาง www.tedfundmarket.com หรือ Facebook และ YouTube ของ TED Fund