ADS


Breaking News

10 ทีมขาสั้นสู้ศึกอีสปอร์ตชิงแชมป์สมุทรสาคร

10 ทีมขาสั้นดวลศึกอีสปอร์ตชิงแชมป์สมุทรสาคร
     อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และ ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย เป็นปีที่ 2 โดยมี 10 โรงเรียนในสมุทรสาคร เข้าร่วมชิงชัยชิงเงินรางวัลรวม 2 หมื่นบาท
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และ ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    การแข่งขันในครั้งนี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 โรงเรียน โดยนักกีฬาจะต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบ Grand Final (แกรนด์ไฟนอล) ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
   สำหรับรายการ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงชนะเลิศเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนันสนุน ให้นักเรียน เยาวชน ใช้เกมส์ให้เป็นกีฬาอย่างถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาอีสปอร์ต ในการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต 
   นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทางอบจ.สมุทรสาคร ได้วางแนวทางในการ ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยกระดับศักยภาพของนักกีฬาให้มีความสามารถสูงสุด และผลักดันให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นสื่อในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมอีกด้วย
    ด้านนายพิรุณศิลป์ สีสุข ประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร , นายศีลัชญา มั่นนุช รองประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร , นายสุเมธ จินาพันธ์ ประธานสโมสร GOLDCITY ESPORT (โกลด์ซิตี้ อีสปอร์ต) ได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกีฬาอีสปอร์ตในจังหวัดสมุทรสาคร มาโดยตลอด ภายใต้นโยบายการพัฒนากีฬาของท่านศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และท่านประเสริฐ อักษรทับ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร (ประธานที่ปรึกษาชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร)
     ซึ่งในปี 2565 นั้น ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตมาแล้ว กว่า 30 รายการ และจัดการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในกีฬาอีสปอร์ตให้กับนักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีความมุ่งหวังในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เกมส์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาเด็กติดเกมส์ อีกทั้งยังพัฒนาเยาวชน ให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และส่งต่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต