ADS


Breaking News

วช.ฟื้นผิวหน้าลดปัญหาสิว นำนวัตกรรมสบู่ เซรั่ม สารสกัดจากดาวเรือง ขมิ้นชัน และน้ำผึ้ง ผนวกภูมิปัญญาไทยเพื่อผิวสวยใสโกอินเตอร์

วช. กู้ผิวหน้า แก้ปัญหาสิว ด้วยนวัตกรรมสบู่ เซรั่ม ที่สกัดจากดาวเรือง ขมิ้นชัน และน้ำผึ้ง จากภูมิปัญญาไทยเพื่อผิวสดใสระดับอินเตอร์

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ ผู้บริหารบริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น

     ปัญหาสิวกวนใจ เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่หลายคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะต่าง ๆ เชื้อโรค สิ่งสกปรก เครื่องสำอาง กระทั่งสกินแคร์ ก็ล้วนทำให้ผิวหน้าของหลายคนแพ้ จนเกิดสิวประเภทต่าง ๆ ขึ้นได้ เมื่อสิวเป็นสิ่งที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ วช. นำ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยสบู่ล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผู้ที่เป็นสิว ณ บริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จำกัด ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผู้ที่เป็นสิว โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ ผู้บริหารบริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น ให้การต้อนรับ 

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผู้ที่เป็นสิว ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดค้นและพัฒนาร่วมกับนางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ แห่งบริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่สามารถลดความมันบนใบหน้าได้ ซึ่งในท้องตลาดยังขาดผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความนิยมกับสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติมากขึ้น เพราะมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ไม่ทำร้ายผิว จากความนิยมใช้สมุนไพรทีมวิจัยจึงเริ่มศึกษาหาสมุนไพร จนพบสมุนไพรไทยที่หาได้ง่าย คือ ดาวเรืองและขมิ้นชันที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และต้านการอักเสบ นอกจากนี้ยังได้นำน้ำผึ้ง มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว และช่วยลดอาการระคายเคือง

     ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติการชำระล้างโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึง และผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติให้ความรู้สึกชุ่มชื้นหลังใช้ โดยความเข้มข้นของสารสกัดดาวเรือง ขมิ้นชัน และน้ำผึ้ง ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้มีเนื้อเป็นสีเหลืองอ่อน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ควรทึบแสงและเก็บได้ที่อุณหภูมิเย็น เพื่อช่วยยืดอายุสารออกฤทธิ์ในสูตรตำรับ ส่วนปริมาณสารกันเสียที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเซรั่มบำรุงผิวหน้าเพียงพอต่อการป้องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ได้ตรวจไม่พบ โลหะหนัก สารแคดเมียม ตะกั่ว สารหนูและปรอท ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

     ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ให้อาสาสมัครใช้ พบว่า ผลิตภัณฑ์ สบู่ล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผู้ที่เป็นสิว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และจากการประเมินประสิทธิภาพการรักษาสิวบนใบหน้าอาสาสมัครโดยการนับจำนวนสิวอักเสบและไม่อักเสบ พบว่าสามารถรักษาสิวอักเสบได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้รอยดำจากสิวจางลงภายใน 2 สัปดาห์ และลดความมันบนใบหน้าทุกบริเวณอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันที่ 4 ของการใช้ผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผู้ที่เป็นสิว ที่มีสารสกัดดอกดาวเรือง ขมิ้นชันและน้ำผึ้ง มีประสิทธิภาพในการดูแลบำรุงผิวอย่างอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ต้านอนุมูลอิสระ รักษาสิวอักเสบ ลดรอยดำจากสิว ลดความมันบนในหน้า ช่วยให้ผิวกระจ่างใส และยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว  

     นอกจากนี้ ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษาสิว จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาสิว และมักมีปัญหาสิวมากที่สุดในช่วงอายุ 14 – 17 ปี ซึ่งจะใช้วิธีการรักษาสิวโดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาใช้เอง และนิยมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลหรือครีมแต้มสิว ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รักษาสิวมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมา คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญต่อราคาที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของการรักษาสิว ผลิตภัณฑ์มีการรับรองมาตรฐานและมีผลงานวิจัยรับรองผลการรักษาสิว จากการศึกษาสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกดาวเรือง ขมิ้นชันและน้ำผึ้ง มีศักยภาพในการออกสู่ตลาดได้จริง มีประสิทธิภาพการรักษาสิวได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และสามารถทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจได้ในระดับมาก รวมถึงสามารถตอบโจทย์ตลาดเครื่องสำอางรักษาสิวที่กำลังต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรับรองผลอีกด้วย

     นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ กล่าวว่า บริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ร่วมกับนักวิจัยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก ดาวเรือง ขมิ้นชัน และน้ำผึ้ง ให้มีส่วนประกอบของสารสกัดที่มีความคงตัว สามารถรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวให้กลับมามีสุขภาพดี ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย ในรูปแบบสบู่เหลวล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีสารสกัดดาวเรือง ขมิ้นชันและน้ำผึ้ง รวมถึงให้ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลต่อยอดทางธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการขายจริงในเชิงพาณิชย์

     การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าและเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผู้ที่เป็นสิว จำหน่ายทางตลาดออนไลน์ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร 095-446-6236 หรือทาง www.orisathailand.com และแฟนเพจ facebook : orisahairofficial