ADS


Breaking News

Dow ชวนลั่นชัตเตอร์ ประกวดถ่ายภาพป่าชายเลนระยอง ชิงรางวัลกว่า 1 แสน

Dow ชวนกดชัตเตอร์ ถ่ายภาพป่าชายเลนระยอง

ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท

ระยอง26 ตุลาคม 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “Dow ชวนเที่ยว ป่าชายเลนระยอง” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนต่าง ๆ ในจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านภาพถ่าย ชิงรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลทั่วไป และภาพถ่ายมุมสูงจากโดรน (ติดต่อขออนุญาตล่วงหน้าจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โทร. 038-020-070) หวังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ป่าชายเลนซึ่งช่วยต้านโลกร้อนและลดขยะทะเล

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้โดยสแกน QR Code  หรือติดต่อคุณดวงสิทธิ์ ประดิษฐค่าย โทร. 090-9623193 อีเมล nduangsit@dow.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2565 และติดตามการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง Dow Thailand Facebook ในเดือนธันวาคมนี้

    ###   

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) ชั้นนำของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow เน้นตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีการเติบโตสูง เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom 


เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี-ดาว ในปี พ.ศ. 2530 (ในปี 2565 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รีแบรนด์เป็น เอสซีจีซี) โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทซึ่ง Dow เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจีซี-ดาว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ โซลเวย์ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup