ADS


Breaking News

Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่ ต่างชาติยอมรับอุตสาหกรรมกระดาษเอเชียและไทยน่าจับตา หลังพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ต่างชาติมองแนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษเอเชียและไทยน่าจับตา หลังผู้ผลิตในยุโรปเจอพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน ขาดวัตถุดิบ ด้านประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษอาเซียนและสมาชิกปลื้มไทยจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกได้ยิ่งใหญ่
นายจ่อ มิน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน
นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย
เริ่มแล้ว Tissue & Paper Bangkok 2022 สุดคึกคัก ผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมกระดาษ เยื่อกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ทิชชู่ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องทั่วโลกตบเท้าร่วมงาน เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษในเอเชียและไทยน่าจับตาทั้งฝั่งผู้ใช้และผู้ผลิตเติบโตที่เติบโตและขยายตัวโตต่อเนื่อง หลังผู้ผลิตฝั่งยุโรปประสบปัญหาขาดวัตถุดิบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ด้านประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียนปลื้มไทยจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ครั้งแรกได้อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมแนะผู้อยู่ในอุตสาหกรรมกระดาษและผู้สนใจไม่ควรพลาดการจัดงานครั้งนี้
นายจ่อ มิน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษของโลกว่า มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งขณะนี้เป็นอันดับต้นๆของโลก รองจากอเมริกาเหนือ โดยด้านผู้ผลิตแถบยุโรปขณะนี้กำลังประสบปัญหาวัตถุดิบเยื่อกระดาษขาดแคลนและมีราคาสูงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้หลายรายหันมานำเข้าวัตถุดิบเยื่อกระดาษจากเอเชียเพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษในภูมิภาคมีการขยายตัวและมีความสำคัญมากขึ้นในภูมิภาคและระดับโลก 
ดังนั้นการจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 จึงมีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมกระดาษของทั้งภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมกระดาษโลก เห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำในทุกส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษที่พร้อมใจมาร่วมจัดแสดงงานและร่วมชมงาน แม้จะเป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสหพันธ์ฯ เองก็ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญสำหรับสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง เกาหลี และญี่ปุ่น ในงานนี้อีกด้วย จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในอุตสาหกรรมกระดาษเข้าร่วมชมงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้
ด้านนายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย กล่าวถึงบทบาทของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยว่า ไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพในด้านการผลิตอย่างครบวงจรจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ระดับการปลูกป่าเพื่อเป็นวัตถุดิบ การผลิตเยื่อกระดาษ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากกระดาษ ซึ่งการจัดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022  มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยฉายภาพได้ชัดขึ้นบนเวทีโลก เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ที่นอกจากจะพร้อมเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญของประเทศแล้ว ยังพร้อมที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระดับภูมิภาค และระดับโลกอีกด้วย
     ส่วนการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานฯ นั้น ทางสมาคมฯ ได้มีการออกบูธร่วมจัดแสดงงาน โดยมีการนำเสนอถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทย ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย รวมถึงมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสมาชิกฯ นอกจากนั้นยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมฯ ครั้งสำคัญ “Senior Management Symposium” และ งานสัมมาให้ความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิต “Technical Seminar” ที่น่าสนใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย 
     สำหรับรายละเอียดการจัดงานฯ นั้น นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า งาน Tissue & Paper Bangkok 2022 เป็นการจัดงานที่รวมงาน Asian Paper และ งาน Tissue World Bangkok ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างยาวนานใน ยุโรป เอเชีย และอเมริกาเข้าด้วยกัน โดยวัตถุประสงค์การจัดที่ มุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะ เจรจาแลกเปลี่ยน จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษ ทั้งภายในงานและผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจแบบ B2B เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงทุกส่วนของอุตสาหกรรมฯ เข้าไว้ด้วยกัน
     ด้านการจัดแสดงภายในงานฯ นั้น เป็นการนำเสนอ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งในด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัยที่สุด การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมฯ ในอนาคต พร้อมสร้างสรรค์การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
     งาน Tissue & Paper Bangkok 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ฮอลล์3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tissueandpapershow.com หรือ โทร 02-0360500