ADS


Breaking News

‘มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต’ สุดยิ่งใหญ่เปิดในไทย ระดมสมองยกระดับนวัตกรรมสู้วิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน

เปิดฉากยิ่งใหญ่ในไทย ‘มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต’

ระดมสมองขับเคลื่อนนวัตกรรมสู้วิกฤตโลกร้อนยั่งยืน

จัดยิ่งใหญ่ในไทย ผนึก 3 งานบิ๊กชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย  “Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022” เวทีพลังงานที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ร่วมด้วย “Solar+Storage Asia 2022” งานโทคโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงาน และ “Enlit Asia 2022” ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลก ผสานพลังขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมาย “มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต” ในหัวข้อ “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality” เดินหน้าระดมสมอง 300 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ร่วมปลุกกระแสสู้วิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน ณ ไบเทค บางนา คาดมีผู้ร่วมงาน 15,000 คน ตลอด 3 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 

นางวุฒยา หนุนภักดี กรรมกรผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวโน้มภาวะวิกฤตโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่นับวันจะทวีระดับความรุนแรงขึ้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมมือกันหาทางออกอย่างจริงจัง นำมาสู่การผนึกกำลังครั้งสำคัญในภูมิภาคอาเซียน กับ 3 งานระดับภูมิภาค SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 (SSA) และ Enlit Asia 2022 ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในงานวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา

    งานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 งานใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้านพลังงานในระดับอาเซียนและระดับโลก ได้แก่ Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022 เวทีพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทระดับประเทศในเอเชีย ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก มาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายด้านพลังงานในประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ พร้อมด้วย Enlit Asia 2022 (การรวมกันของ PowerGen Asia และ Asian Utility Week) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลก  และ Solar+Storage Asia 2022 ผู้จัดงานเทคโนโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงาน ภายใต้หัวข้อ “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality”

โดยมีวัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและก้าวสู่มิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทย เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

“การรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการลดคาร์บอนสู่อากาศให้เป็นศูนย์ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ก่อมลพิษ ทั้งน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ ซึ่งเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาล ตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ที่มีผู้นำระดับโลกร่วมเจรจา พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง” นางวุฒยา กล่าว 

ภายในงานจะได้พบกับ CEO Energy Forum เวทีที่รวมผู้นำด้านพลังงานอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือกระดับนานาชาติ จาก 50 ประเทศทั่วโลก ร่วมพูดคุยถึง ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เพื่อนำเสนอทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และ และ พลังงานทางเลือกระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมี Hydrogen Forum  การจับคู่ธุรกิจ เวที Knowledge Hub Start Up โดยงานนี้จะเป็นจุดหมายของบรรดา Startup จากทั่วโลก รวมถึงการจัดตลาดนัดพลังงาน และ Hosted Buyer Program 

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติที่รวบรวมหัวข้อการพูดคุยด้านพลังงานที่หลากหลาย อาทิ นโยบายและแผนด้านพลังงาน  การผลิตไฟฟ้า และกริด การบริหารการขนส่ง  การพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืน  พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบชาร์จ และแบตเตอรี่ และการดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

    พร้อมด้วย งานเสวนา ผ่าแผนพลังงาน PDP ฉบับล่าสุดของไทยที่แรก จากกระทรวงพลังงาน พร้อมเผยข้อมูลเชิงลึกก่อนใคร และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “วิจัยสู่นวัตกรรมยั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก” Research to Innovation for Sustainable Thailand to Global 

อีกกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ก็คือ พื้นที่ของผู้ซื้อ- ผู้ขาย และผู้ติดตั้งระบบโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานที่มารวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับผู้ร่วมออกบูทมากกว่า 400 บริษัทจาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก และผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 15,000 คน

ร่วมส่วนหนึ่งของการสร้างแรงขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต แลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเพื่อร่วมสร้างนโยบายสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างทางรอดที่ยั่งยืน ในงานจัดขึ้นวันที่ 20-22 กันยายน นี้ ที่ ไบเทค บางนา 

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://setaasia.com/registration/ 

https://solarstorageasia.com/registration/ และ https://www.enlit-asia.com/live-event/registration