ADS


Breaking News

พาณิชย์ – จุรินทร์ ชู 3 ปี “From Gen Z to be CEO” เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วกว่า 36,000 ราย

กระทรวงพาณิชย์ – จุรินทร์ ปลื้ม 3 ปี โครงการ “From Gen Z to be CEO” ปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วกว่า 36,000 ราย
นางสาววริศา ศรีเจริญ Chief Business Development officer จาก Punpromotion หนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้
     ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ – DITP โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือ สถาบัน NEA) จัดโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับคนรุ่นใหม่ Gen Z  และในปีนี้ สถาบัน NEA ได้ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ไปทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งมีน้อง ๆ Gen Z ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 15,000 ราย รวมตลอด 3 ปี จำนวนกว่า 36,000 ราย  โดยต่างชื่นชมเนื้อหาของหลักสูตรและวิทยากรมากความสามารถ ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นการคิดเชิง Business Model ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
     นางสาววริศา ศรีเจริญ Chief Business Development officer จาก Punpromotion หนึ่งในวิทยากรที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ กล่าวว่า ขอขอบคุณสถาบัน NEA ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาและน่าภูมิใจแทนน้อง ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะวิทยากรแต่ละท่านต่างมีประสบการณ์ที่เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาเรียนที่ไหนได้ เหมาะสมกับคนที่คิดจะทำธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับน้อง ๆ Gen Z ที่เข้าร่วมอบรมได้ดีมาก ๆ โดยในการอบรมน้อง ๆ มีความกระตือรือร้นและโต้ตอบอยู่ตลอดเวลา และมีความตั้งใจที่อยากทำธุรกิจจริง โครงการนี้จึงสามารถตอบโจทย์ความตั้งใจของน้อง ๆ ได้ดีมาก ๆ
     นางสาวศิรภัสสร ศรียาภัย นักศึกษาจากคณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ได้ประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน คุ้มค่า ทุกเรื่องที่เรียนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันกับด้านธุรกิจ และเป็นประโยชน์มาก ๆ เชื่อว่าจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ
     นายภัทรกร ศรนรายน์ นักศีกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า รู้สึกดีใจและประทับใจมากครับที่ได้เข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันต่อโลกยุคใหม่ ยังได้ความรู้และประสบการณ์ตรงที่ไม่สามารถหาได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้ตรงนี้มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตครับ และประทับใจทั้งความรู้จากท่านวิทยากร รวมทั้งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับทุก ๆ คน ซึ่งความรู้ตรงนี้นอกจากจะช่วยให้พัฒนาตัวของผมเองก็ยังสามารถนำมาเป็นไอเดียในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือนำมาปรับใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการเพิ่มกำไร/ลดต้นทุนกับธุรกิจได้ครับ
     ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่    https://www.nea.ditp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA : @e-academy หรือที่สายด่วน 1169 กด 1 (และกด 1 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)